Kan bostadsrätten friskriva sig från ansvar genom stadgarna?

2019-11-08 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej! Jag äger och bor i en bostadsrätt sedan 1 år. Ganska snart upptäckte jag att det är väldigt svårt att stänga ett av fönstren, som är rätt stort, det verkar har "hängt sig". Man får "lyfta upp" fönstret för att kunna stänga det, vilket är väldigt tungt. I föreningens stadgar står att mitt ansvar omfattar "till fönster hörande beslag, gångjärn, handtag, låsanordning, vädringsfilter och tätningslister samt all målning förutom utvändig målning och kittning av fönster. För skada på fönster genom inbrott eller annan åverkan på fönster svarar dock bostadsrättshavaren."Jag har påpekat detta för styrelsen, men de anser att mitt problem omfattas av stadgarna, och jag antar att de lutar sig mot "annan åverkan". Kan en förening på så sätt friskriva sig sitt ansvar? Jag vet ju inte vad som hänt, och i princip kan det ju vara ett konstruktionsfel. Det finns inga synliga bevis för åverkan. Fastigheten är byggd 2007 så det finns ju inga garantier kvar
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida din bostadsrättsförening kan friskriva sig från ansvar för ett trasigt fönster i din bostadsrätt.

Dina skyldigheter som bostadsrättshavare

Som bostadsrättshavare har du rättigheter, men också skyldigheter. Enligt bostadsrättslagen ska innehavaren av bostadsrätten själv stå för de kostnader som krävs för att hålla lägenheten i gott skick, om inte annat framgår av föreningens stadgar. I stadgarna står det alltså vad du är skyldig att ansvara för vilket ofta är golv, väggar och fönster. Däremot är det sällan ditt ansvar att bekosta reparationer av avlopp och värme så länge inte skadan uppkom på grund av dig (12 § 7 kap. Bostadrättslagen).

Bostadsrättsföreningens möjlighet att avskriva sig ansvar

Står det i stadgarna att du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för lägenhetens fönster så är det tyvärr du som får stå för kostnaden för reparationen av fönstret. En bostadsrättsförening har alltså rätt att friskriva sig från ansvar genom stadgarna.

Hur du går vidare

Jag har lite svårt att tolka vad du menar när du skriver att det i föreningens stadgar står att ditt ansvar omfattar till fönster hörande beslag, gångjärn, handtag m.m. Jag tolkar det som att även skador på dessa blir ditt ansvar att reparera och att det alltså inte behöver vara "annan åverkan" föreningen skyller på. Jag vet inte tillräckligt mycket kring ditt fönsters konstruktion men det du beskriver kan ju tyvärr härröra från gångjärnen eller andra beslag. Kanske är det en idé att undersöka detta vidare och be föreningen att utveckla vad de menar så att du tydligare vet anledningen till varför de inte vill stå för kostnaden.

Om du har en privat bostadsrättsförsäkring kan du höra av dig till ditt försäkringsbolag och se om de kan hjälpa dig med kostnaden.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Lycka till!

Maya Waldenström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (980)
2020-02-20 Att bedriva näringsverksamhet i bostadsrätt - tillåtet?
2020-02-14 Tobaksrök läcker in i bostadsrätten
2020-01-31 Skador i lägenhet på grund av vattenläckage från taket i en BRF
2020-01-30 Kan man tvinga fram försäljning av gemensam bostad med före detta sambo?

Alla besvarade frågor (77205)