Kan bostadsrätt som införskaffats innan samboförhållandet utgöra samboegendom?

Hej!

Min dotter bor i en bostadsrätt som hon köpte ca 6 månader innan hon träffade sin sambo, och som nu är skriven hos min dotter, vid en ev separation har han någon som helst anspråk på lägenheten oavsett hur länge han är skriven hos min dotter eller hur mycket han bidrar till boendet ? Behöver dom skriva något avtal?Min dotters sambo står inte med på kontraktet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring samboförhållande finns i sambolagen (SamboL).

Vad händer när ett samboförhållande upphör?
När en ett samboförhållande upphör (t.ex. när personerna flyttar isär) kan någon av dem begära bodelning. Det är alltså inget tvång att göra en bodelning utan snarare en möjlighet vid begäran (8 § SamboL). Vid bodelningen ska den egendom som klassificeras som samboegendom fördelas lika. Samboegendomen utgör sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Med gemensam bostad avses bl.a. bostadsrätt (5 § 1 st. 3 p SamboL).

Vad innebär kravet på gemensam användning?
Egendom som införskaffats innan samlevnaden anses normalt inte ha förvärvats för gemensam användning. Har förvärvet skett nära inpå samlevnaden är det däremot helt avgörande om avsikten med förvärvet var att egendomen skulle användas gemensamt eller inte. Egendom som införskaffats innan ens parterna träffats kan aldrig vara samboegendom.

Avtala om bodelningen
Genom ett s.k. samboavtal kan sambor eller blivande sambor avtala om att bodelning vid en eventuell separation inte skall ske eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen. Ett samboavtal ska vara skriftligt och undertecknas av samborna (9 § SamboL).

Sammanfattning och slutsats
Avgörande för om bostaden kommer att utgöra samboegendom är alltså huruvida den införskaffats för gemensam användning eller inte. I din fråga förklarar du att bostaden förvärvades innan din dotter ens träffade sin sambo och det tyder starkt på den inte förvärvades för gemensam användning och därmed heller inte kommer att utgöra samboegendom.

För att undvika eventuell oenighet och tvist i framtiden kan jag däremot ändå rekommendera att din dotter och hennes sambo upprättar ett samboavtal. Behöver de hjälp med det så hänvisar jag er till vår avtalstjänst här på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Melina TrydegårdRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”