Kan bostadsrätt sägas upp om man bryter mot stadgarna?

2020-05-10 i Bostadsrätt
FRÅGA
Kan en bostadsrättsförening säga upp en bostadsrättshavares nyttjanderätt till sin lägenhet, för att bostadsrättshavaren bröt mot någon utav bostadsrättsföreningens stadgar, och ingen varning hade givits? Till exempel: Om en bostadsrättsförening får reda på att en utav deras bostadsrättshavare missköter reglerna för tvättstugan, skulle bostadsrättsföreningen ha rätt att säga upp nyttjanderätten till lägenheten för bostadsrättshavaren som misskötte sig, även om ingen varning hade utfärdats innan, till bostadsrättshavaren?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uppsägning av en bostadsrätt kallas förverkning. Det finns ett antal grunder som en bostadsrättsförening kan åberopa för att förverka en bostadsrätt. I 7 kap. 18 § bostadsrättslagen radas upp på vilka grunder en bostadsrättsförening har rätt att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning.

I p. 7 i den bestämmelsen framgår att om bostadsrättshavaren inte fullgör en skyldighet som går utöver lagen (vilket exempelvis kan vara en skyldighet som föreskrivs i stadgarna) kan bostadsrätten ha rätt att förverka bostadsrätten om det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs.

Angående ditt exempel med tvättstugan skulle det alltså vara avgörande vidare det kan anses vara av synnerligen vikt att reglerna för tvättstugan upprätthålls. Det kan vara tveksamt, då "synnerligen vikt" är ett relativt högt krav.

Det framgår också av 7 kap. 19 § 1 st. bostadsrättslagen att om det som ligger bostadsrättshavaren är ringa (av mindre vikt) är inte nyttjanderätten förverkad. Nu framgår inga större detaljer av ditt exempel, men vissa regler för tvättstuga skulle nog med störst sannolikhet kunna anses vara ringa.

P. 7 är en av de grunder där bostadsrättshavaren ska ha rätt att rätta sig efter tillsägelse och på sätt undvika förverkande (se 7 kap. 20 § 1 st. bostadsrättslagen).

Hoppas du fick var på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emilia Nordström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1165)
2021-04-09 Kan mitt barn bo kvar i min bostadsrätt om jag flyttar ut?
2021-04-06 Utmätning av frus bostad
2021-04-02 Granne i bostadsrätt bryter mot stadgarna
2021-03-31 Är det en "störning" att det låter när det regnar?

Alla besvarade frågor (91059)