Kan bostad hyrd av familjemedlem riskeras vid separation?

FRÅGA
Hej!Jag och min flickvän ska flytta in i ett hus som min mamma nyligen har köpt till mig.Min flickvän har inte betalat någonting eller lagt någon kontantinsats, hon kommer heller inte vara med att betala ränt/amortering. Jag undrar om hon har rätt till någon del av fastigheten vid en separation?Bör man upprätta någon typ av avtal eller är fastigheten ändå off limit då min mamma står på såväl lagfart som på lån?Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen sambolagen (SamboL) och jordabalken (JB).

När två personer som inte är gifta stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll är de att betrakta som samboende enligt 1 § SamboL. De samboendes gemensamma bostad och bohag utgör enligt 3 § SamboL så kallad samboegendom, det vill säga sådan egendom som de samboende som utgångspunkt ska dela lika mellan sig om de separerar. Det finns ett antal regler, exempelvis om jämkning, som skulle kunna aktualiseras i ditt fall, men låt oss för enkelhetens skull utgå från att du och din flickvän flyttar ihop och därmed ska dela på värdet av er bostad vid en separation.

Intressant för din fråga blir 5 § SamboL som reglerar vad som är att anse som sambors gemensamma bostad; såsom jag förstår din fråga är det ju din mor som äger fastigheten och huset ni ska bo i. Enligt min uppfattning är inte 1 p. aktuell för dig eftersom du varken äger eller innehar tomträtt till fastigheten ni skulle bo på. Inte heller 2 p. tycks aktuell eftersom du i varje fall inte nämner att du skulle ha en nyttjanderätt. Eftersom du inte har hyresrätt, bostadsrätt eller annan liknande rätt gäller inte heller 3 p. Slutligen är knappast heller 4 p. relevant.

Slutsatsen av stycket ovan är att din flickvän vid en separation inte skulle ha rätt till något som har med bostaden att göra eftersom den helt enkelt den inte tillhör er. Detta förutsätter dock att inget hyresavtal finns. Ett hyresavtal kan enligt 12 kap. 2 § JB uppkomma muntligen, i princip genom att du och din mor muntligen kommer överens om att du får nyttja huset mot ersättning. Kort sagt: betalar du hyra finns kanske risk att 3 p. aktualiseras. Jag ska dock säga att jag inte är säker på hur det faktum att du hyr av din mor utan att hon bedriver det som någon slags näringsverksamhet påverkar detta, exempelvis kan jag inte säga säkert om det ens är att betrakta som "en hyresrätt" och hur den i sådana fall ska värderas med tanke på att du (antar jag) inte så att säga köpt hyresrätten i sig.

Den enklaste lösningen enligt min mening vore att du och din flickvän upprättar ett så kallat samboavtal enligt 9 § SamboL. I det kan ni skriva att er bostad aldrig ska ingå i en eventuell bodelning och därmed vara helt säkra på att det inte blir några problem för er eller din mor. Skulle ni sedan flytta någon annanstans och vilja att er nya bostad ska ingå i en eventuell bodelning kan ni genom ett nytt avtal ändra er.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2227)
2019-04-25 Bo kvar i bostad som efterlevande sambo?
2019-04-25 Vem av samborna har rätt till hyresrätten?
2019-04-24 Kan sambo kräva halva bilen som samboegendom eller via dolt samägande?
2019-04-24 Kan jag göra samboegendom till enskild egendom?

Alla besvarade frågor (68195)