FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv26/02/2019

Kan boet ha minskats väsentligt av gåvor när taxeringsvärdet stigit lika mycket?

2 gifta makar utan barn. Vid första makens död så värderas deras sommarstuga till taxvärde och deras bostadsrätt till uppskattat marknadsvärde. Det finns en hel del pengar också. Den efterlevande maken skänker bort en hel del av pengarna under sin livstid. Hur ska man värdera fastigheten och bostadsrätten vid den andra maken död för att få fram om boet minskat väsentligt ? Ska man använda det första taxvärdet eller det taxvärde som är på dödsdagen? Marknadsvärdering av bostadsrätten på dödsdagen eller tidigare värdering? Ca 4 år mellan dödsfallen men priserna och taxvärdena har stigit mycket under tiden.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör arv och därför är det ärvdabalken (ÄB) som är aktuell.

Kan maken anses ha minskat boet väsentligt?

Det avgörande för om boet ska anses ha minskat väsentligt är inte om värdet på tillgångarna är mindre vid den första makens frånfall. Det som har betydelse är om boet är mindre än det annars skulle ha varit (hur stort det skulle varit utan alla gåvor), 3 kap. 3 § ÄB. Detta medför att det inte har betydelse om bostäderna ökat lika mycket som maken givit bort gåvor eftersom om denne inte gjort detta hade arvet varit prisökningen + gåvorna.

För att boet ska kunna anses ha minskat väsentligt har Högsta domstolen uttalat att värdet i vart fall borde minskats med en fjärdedel, NJA 2013 s. 736. Här borde avses taxeringsvärdet och marknadsvärdet vid den första makens död. Om gåvorna utgör minst en fjärdedel av det värdet kan en väsentlig minskning anses gjord.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Nora OlofssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?