Kan boendeföräldern bestämma att umgängesföräldern ska vara ledig hela dagen när barnet är där?

2020-04-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Vi är ett separerat par som har ett barn på 6år. Vi bor flera timmar ifrån varandra och jag är boendeföräldern. Barnet åker till den andre föräldren vartannat lov. Och däremellan visar hen inget intresse. Hen säger att nya partner kan ta hand om barnet tex under sommaren när umgängesföräldern jobbar så kan barnet träffa umgängesföräldern när hen slutat på kvällen/helger. Jag opponerar mej och säger att det inte är ett umgänge då och att hen kan ta ledigt. Jag har hälsat på den nya partnern engång. Kan jag som boendeföräldern kräva att umgängensföräldern ska vara ledig under det 3gre/år hen har henne?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du inte skriver någonting annat utgår jag ifrån att ni har delad vårdnad.

När två föräldrar har delad vårdnad bestämmer de i frågor som rör vårdnadens utövande tillsammans (6 kap. 13 § FB). För att gemensam vårdnad ska fungera i de fall vårdnadshavarna inte bor ihop, måste den vårdnadshavare som barnet för tillfället bor tillsammans med ensam kunna besluta i frågor som rör den vardagliga omsorgen av barnet. Detta kan ske utan samtycke från den andra vårdnadshavaren. Det finns ingen uttömmande lista på vad den dagliga omsorgen innebär men exempel är barnets mat, kläder, sovtider och hur barnet tillbringar sin fritid.

Jag anser att det hör till den vardagliga omsorgen för umgängesföräldern att bestämma om hens sambo ska umgås med barnet några timmar dagtid medans hen jobbar. Du kan således inte tvinga umgängesföräldern att ta ledigt enbart för att tillbringa hela dagarna med barnet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1569)
2020-11-22 en förälders rätt till umgänge
2020-11-21 Flytta utomlands när jag har ensam vårdnad?
2020-11-16 Vad kan den ena föräldern göra om den andra föräldern motsätter sig en utredning?
2020-11-15 Hur går det till om en förälder vill ha delad vårdnad från automatisk ensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (86373)