FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt31/05/2022

Kan boendeförälder flytta barnen utan umgängesförälderns samtycke?

Jag vill flytta till en annan kommun med mina barn är där deras pappa bor. Han vill inte godkänna flytten. Stannar jag kvar blir jag arbetslös Flyttar jag så får jag fast jobb plus att jag tjänar flera tusen mer om jag Flyttar än på mitt gamla jobb. Jag är boende föräldern o deras pappas umgänge med barnen skulle inte förändras. I dagsläget väljer han bort att träffa sina barn för att sen beskylla mig för att undanhålla honom barnen fast jag inte gör det. Finns det något lagligt sätt som jag och barnen kan få flytta fast pappan säger nej? Barnen vantrivs på sin nuvarande skola sen har dom varsin pojke som är dumma mot dom. Har pratat med skolan men dom gör inget åt det. Dessutom så har dom fått kompisar på den andra orten.En stad som ger dom mer möjligheter till kompisar och aktiviteter. Vi ska i så fall flytta ihop med min pojkvän. Deras pappa bor med en kvinna som av tingsrätten har blivit dömd till att inte vara lämplig som förälder. Hennes barn är omhändertagna enligt LVU. Dessutom har mina barn sett henne oprovocerat sparka mig.

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I din fråga står det inte om du är ensam vårdnadshavare eller om ni har gemensam vårdnad. 

Din fråga aktualiserar bestämmelserna i Föräldrabalken (FB). 

Ensam vårdnadshavare
Du, som vårdnadshavare, har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnens personliga angelägenheter, vilket inkluderar barnens boendeform. Du får dock ta till hänsyn till barnens synpunkter och önskemål i takt med deras mognad och ålder (6 kap. 11 § FB). Är du ensam vårdnadshavare kan du flytta med barnet utan deras pappas samtycke. Barnen har dock fortfarande rätt till att umgås med sin pappa (6 kap. 15 § FB) och du kan bli skyldig att bidra till deras resor om du väljer att flytta långt ifrån deras pappa (6 kap. 15 b § FB). 

Gemensam vårdnadshavare
Har ni båda gemensam vårdnad krävs det samtycke från deras pappa för att du ska kunna flytta med dina barn, eftersom han har också rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnens personliga angelägenheter (6 kap. 13 § FB). Ni kan i sådana fall antingen själv avtala om barnens boendeform (6 kap. 14 a § 2 st. FB). Om ni inte kommer överens kan du väcka talan om hos vem barnen ska bo tillsammans med (6 kap. 14 a § 1 st. FB). Då kommer domstolen att bedöma utifrån barnets bästa (6 kap. 2 a § FB). 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är mer än välkommen att återkomma med fler funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Nina Mai 

Nina MaiRådgivare