FrågaFAMILJERÄTTBodelning31/10/2017

Kan bodelning under äktenskap skydda make från andra makens borgenärer?

Hej,

Jag har dragit på mig stora skulder ca. 900 000 och är gift. Hur gör jag för att skydda min man? Jag har berättat och vi vill fortsätta vara gifta. Bodelning under äktenskap är det lämpligt? Samt kan jag hyra en del i huset enl hyreskontrakt och vi lever åtskilda i samma hus pga mina skulder?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller vid bodelning under äktenskapet?

Det som juridiskt händer om du och din man genomför en bodelning under äktenskapet enligt 9:1 2 st äktenskapsbalken (ÄktB) är att ert giftorättsgods ska räknas samman och delas mellan er. Vid denna beräkning ska så mycket avräknas från varje makes andel att denna make får täckning för sina skulder enligt 11:2 1 st ÄktB.

Detta innebär att om du och din man bodelar under äktenskapet, och du har stora skulder, ska du genom bodelningen få täckning för dessa från giftorättsgodset. Genom en bodelning under äktenskapet får du pengar eller annan egendom för att betala dina skulder, vilket inte skyddar din man från att behöva betala om du inte har möjlighet att göra det själv. Att du i så fall hyr in dig i huset gör inte att huset skyddas från dina borgenärer (de som du står i skuld till).

Möjlighet att överlåta egendom till din man

För det fall att du riskerar konkurs är det är inte heller möjligt för dig att ge bort den egendom du äger till förmån för din man enligt konkurslagens (KonkL) återvinningsregler. En gåva ska enligt 4:6 KonkL gå åter (till gåvogivaren/gäldenären) om den fullbordats senare än sex månader före fristdagen. Fristdagen anges i 4:2 KonkL och är den dag då ansökan om gäldenärens försättande i konkurs kom in till tingsrätten. Enligt 4:6 2 p. ska gåvan också gå åter om den skett till en närstående inom tre år från fristdagen och gåvogivaren inte kan visa att det efter gåvan fanns kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarade hans eller hennes skulder.

Det är med andra ord svårt att skydda din man mot dina borgenärers anspråk på dig genom att bodela under äktenskapet eller att ge bort egendom som är din till honom. Viktigt att komma ihåg är däremot att din mans lösa egendom inte är utmätningsbar för dina skulder enligt 4:17 UB, vilket ger honom ett grundläggande skydd att inte behöva betala den skuld du har. Fast egendom som han äger får inte heller utmätas för din skuld enligt 4:24 UB e contrario.

Jag hoppas att det var svar på din fråga. Tveka inte att ställa en till om du har fler funderingar.

Ludvig MontanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”