Kan bodelning förrättas under betänketid?

2020-08-12 i Bodelning
FRÅGA
Hej när man ska skiljas och pappan beviljats kvarsittningsrätt, när görs då bodelningen? Om den andra partnern packar med sig saker innan betänketiden gått ut? Vad händer då? Med vänlig hälsning, Ann
SVAR

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Frågan handlar om tiden för bodelning i ett äktenskapsskillnadsfall. Frågan regleras i äktenskapsbalken.

När förrättas bodelning?

Bodelning förrättas när ett äktenskap upplöses (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Äktenskap upplöses genom den ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § äktenskapsbalken). I ditt fall ska bodelningen förrättas på grund av äktenskapsskillnad. Äktenskapet är upplöst när domen på äktenskapsskillnad vinner laga kraft det vill säga att tiden för att överklaga domen gått ut. Man behöver inte vänta till betänketidens sluts, för att förrätta bodelning. Om en av makarna begär bodelning under betänketid, förrättas det genast (9 kap. 1 § äktenskapsbalken).

Vad innebär detta för dig?

Av det ovan anförda konstateras att du har möjlighet att begära bodelning under betänketiden och behöver inte avvakta betänketidens slut. Att en av parterna flyttar ut från den gemensamma bostaden för att den andra parten har kvarsittningsrätt är inte en omständighet som är relevans för bodelnings frågor utan det kan påverka möjligheten till att begära ersättning från den part som fick bo kvar tills bodelningen förrättades.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Betül Duran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2711)
2021-01-19 Hur löser man ut en make ur bostad när halva fastigheten utgör enskild egendom?
2021-01-16 Kräva bodelning efter fem år?
2021-01-16 Vad ingår i bodelningen när man är sambor/ makar?
2021-01-14 Hur fördelas försäljningssumman av en lägenhet vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (88291)