Kan biologiska barn göras arvlösa?

Kan min biologiska far göra mig arvslös? Han har nyligen gift om sig och jag har en halvsyster. Hur ska jag bevaka min rätt?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Alla förutom bröstarvingarna (ens barn) kan göras arvlösa genom ett testamente. Bröstarvingar däremot har ett skydd i form av laglotten. Laglotten utgör hälften av arvslotten. Arvslotten utgör hälften av den bortgångnes kvarlåtenskap (se 7 kap. 1 § ÄB). Detta utgör ett hinder för arvlåtaren att lämna sina barn arvlösa.

Exempel:

A dör och lämnar 100 000 kronor i kvarlåtenskap. Om A har ett barn (B) så tillhör 50 000 kronor B:s arvslott. Utan testamente så får B de 50 000 kronorna. Om A istället har testamenterat bort sin egendom så är i varje fall laglotten skyddad. Laglotten är som ovan nämnt hälften av arvslotten, dvs 25 000 kronor. Dessa kan således inte testamenteras bort.

Exempel när A försöker göra B arvlös genom testamente, och hur B kan bevaka sin rätt:

A går bort och har testamenterat bort sin egendom (100 000 kronor) till välgörenhet. Men eftersom A har ett barn så har barnet i kraft av sin laglott rätt till "hälften av hälften" av egendomen
(dvs Arvslotten = 100 000 / 2 = 50 000 kr. Laglotten = 50 000 kr / 2 = 25 000 kr) innan den skiftas ut till välgörenhet - förutsatt att barnet påkallar jämkning av testamentet enligt 7 kap 3 § ÄB. Påkallande av jämkning måste göras senast sex månader efter att bröstarvingen delgivits testamentet, annars förlorar hen sin rätt (se 7 kap 3 § 3 st ÄB). Testamentet ska delges arvinge i bestyrkt avskrift (se 14 kap 4 § ÄB). Vid jämkning av testamente behöver man inte väcka talan vid domstol, det räcker med att meddela testamentstagaren (välgörenheten) om sitt anspråk.


Sammanfattning:
En bröstarvinge (barn) kan inte göras arvlös. Bröstarvingar kan dock avsäga sig laglotten eller förlora rätten till den om bröstarvingen exempelvis skulle mörda arvlåtaren, se 15 kap. 1 § ÄB. Laglottsskyddet är med andra ord starkt i Sverige, och det finns inget sätt att testamentera bort laglotten.


Jag hoppas att du känner att din fråga blivit besvarad. Tveka inte på att höra av dig igen om jag varit otydlig eller om du kommer på fler frågor.


Vänligen,

Aram ShokorRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000