Kan biljettkontrollanten kräva tilläggsavgift om min bussbiljett är köpt för sent?

FRÅGA
Hej! Jag var på bussen idag när biljettkontrollanterna gick ombord och bad två unga tjejer att uppvisa sina biljetter. De visade biljetterna på telefonen och biljettkontrollanten utbrast att den var köpt nu, och därför skulle de få en tilläggsavgift. Tjejerna menade på att de klev på hållplatsen tidigare men inte lyckats köpa någon biljett förrän nu (vilket var en lögn då de satt där när jag klev på för flera hållplatser sedan) och biljettkontrollanten bad dem beskriva hållplatsen innan. Då de inte kunde så erkände dem att de köpt biljetten i efterhand och fick då en tilläggsavgift på 800 kronor. Min fråga är nu, är detta korrekt av biljettkontrollanten? Priset för biljetten ändras inte beroende på när man stiger på, och eftersom de hade köpt en biljett när kontrollanten kom så har de ju betalt för resan, om än sent? Tacksam för svar.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du vill veta om det var rätt av biljettkontrollanten att ge ut tilläggsavgiften till dessa tjejer, trots att de faktiskt köpt en biljett.

Reglerna för tilläggsavgifter i kollektivtrafik regleras i lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik (härefter benämnd "lag om tilläggsavgift").

Först och främst, lagen säger att tilläggsavgift är en avgift som tas ut utöver avgiften för biljetten (1 § tredje stycket lag om tilläggsavgift). Alltså, även om man har köpt en biljett kan man få betala tilläggsavgift.

Den som driver kollektivtrafik får ta ut tilläggsavgift av resande som inte har en giltig biljett. (1 § första stycket lag om tilläggsavgift). För att ens biljett ska anses giltig, kräver de flesta kollektivtrafikföretag att man köper/aktiverar biljetten innan man stiger på färdmedlet.

Själva beloppet på avgiften bestäms till vad som är skäligt, med hänsyn till bland annat kostnaden för biljettkontrollen och kostnaden för den ordinarie biljetten. (3 § lag om tilläggsavgift)

Sammanfattningsvis hade kontrollanten rätt att kräva tilläggsavgift av dessa två tjejer, utifrån vad jag kan utläsa ur lagen. Jag uppfattar det som att deras biljetter inte räknades som giltiga eftersom de inte var aktiverade/köpta innan de steg på bussen. Då de flesta kollektivtrafikföretag kräver att man aktiverar/köper biljett innan man stiger på bussen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Cornelia Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (826)
2021-03-02 Vad menas när det står "dock" i lagtext?
2021-03-01 Vad är en SOU?
2021-02-28 Lagar för vilda djur
2021-02-27 Vem har bevisbördan för att en bild stod felparkerad vid tvist om parkeringsanmärkning?

Alla besvarade frågor (89875)