Kan bilen utmätas?

2016-02-16 i Utmätning
FRÅGA
Kan bilen utmätas? Kvinnan har skulder hos Kronofogden och kan/vill därför inte äga sin bil. Kvinnans sambo som har leasing/tjänstebil har köpt en personbil till kvinnans förfogande. Sambon (ej den skuldsatta) står även som ägaren på bilen. Den skuldsatta kvinnan använder bilen dagligen.Sambon som har leasingbil/tjänstebil kan ju omöjligt använda två bilar. Kan då bilen bli utmätt eftersom det är den skuldsatta kvinnan som använder bilen dagligen? Om så är fallet, hur anmäler man att sådana oegentligheter förekommer?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om utmätningsförfarandet hittar man i utsökningsbalken (UB). Huvudregeln vid utmätning är att det endast är gäldenärens (dvs. den som är skuldsatt) egen egendom som kan utmätas, detta framgår av UB 4:17. Vid utmätningsförfaranden är det dock relativt vanligt att gäldenären påstår att egendom/tillgångar tillhör någon annan och därför inte kan utmätas. Man har därför utvecklat olika s.k. ”bevisbörderegler” för att kunna reda ut sådana situationer.

Av UB 4:19 framgår det att när den skuldsatte sammanbor tillsammans med make eller sambo är utgångspunkten att den egendom som kronofogden påträffar i gäldenärens och dennes make/sambo gemensamma besittning anses tillhöra den skuldsatte om inte annat visas. Att ha en sak i besittning betyder att man har ”omedelbar kontroll” över egendomen. Om kronofogden vid en utmätning exempelvis finner bilnycklarna i parets gemensamma bostad kommer kronofogden förutsätta att bilen tillhör den skuldsatte. För att bilen inte skall bli utmätt krävs då att mannen kan visa att han är ensam ägare till bilen exempelvis genom att uppvisa köpekontrakt, kvitto eller registreringsbevis (det räcker alltså inte med att han påstår att han är ensam ägare till bilen). ”Bevisbördan” ligger alltså på mannen. Om mannen kan uppvisa ensam äganderätt till bilen kan inte bilen utmätas eftersom den alltså tillhör mannen.

Att kvinnan är den som faktiskt använder bilen saknar betydelse eftersom det endast föreligger ett nyttjanderättsavtal mellan kvinnan och mannen angående bilen (dvs. ett avtal om att kvinnan får använda mannens bil). Ett sådant avtal saknar ekonomiskt värde och kan alltså inte utmätas av kronofogden. Högsta domstolen har dock i ett rättsfall (NJA 2008 s.444) fastslagit att, i situationer som den förevarande, även krävs bevisning (exempelvis ett skriftligt avtal) om att den skuldsatte endast innehar besittning över egendomen med nyttjanderätt för att undvika att egendomen utmäts.

Sammanfattningsvis, det är endast den skuldsattes egen egendom som kan utmätas. Om kronofogden finner bilen/bilnycklarna i parets gemensamma besittning krävs dock att mannen kan visa att han faktiskt är ensam ägare till bilen och att kvinnan endast innehar bilen med nyttjanderätt för att bilen inte skall kunna utmätas.

Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Isabel Ekström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (477)
2020-10-29 Kan lös egendom tillhörande gäldenärens sambo utmätas?
2020-10-27 Bevisa att lös egendom tillhör någon annan
2020-10-26 Får Kronofogden utmäta mitt hus?
2020-10-25 Utmätning av fordon som står på annan än gäldenären

Alla besvarade frågor (85567)