Kan bilägaren bli ansvarig vid en "tjuvtankning" om denne inte närvarar?

FRÅGA
Räknas det som stöld om man tjuvtankar? Vem äre som bär ansvaret ? Blir det den som äger bilen eller om till exempel en kompis tog bilen och gjorde det så är det väl han
SVAR

Hej,

Tack för att du hör av dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över om en "tjuvtankning" klassas som stöld och vem det är som bär ansvaret för detta när ägaren till bilen inte närvarar. Det framgår dock inte om bilägaren har varit med i planerandet eller inte, jag kommer därför utgå ifrån att denne inte har det. Alla former av stöld är ett tillgreppsbrott och regleras i 8 kap. brottsbalken (BrB) som alltså blir tillämplig i besvarandet av din fråga.

Stöd av normalgraden regleras i 8 kap. 1 § BrB medan ringa stöld regleras i 8 kap. 2 BrB. Att tanka en bil från en bensinpump utan att betala, kan bedömas som stöld eller ringa stöld. Om det är stöld eller ringa stöld beror på värdet på bensinen som man tankar utan att betala. Påföljden för stöld är fängelse i högst två år och påföljden för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader.

För att man ska kunna bli dömd för stöld eller ringa stöld krävs det att hen haft uppsåt att tillägna sig bensinen. Detta innebär alltså att personen måste ha varit medveten om konsekvensen av sitt handlande. Den som äger bilen blir inte ansvarig om hen inte är med i bilen när brottet sker. Detta, eftersom ägaren inte har uppsåt till att stjäla bensinen utan det har personen/personerna som är med i bilen vid tankandet.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis blir svaret på din fråga att "tjuvtankning" räknas som antingen stöld eller ringa stöld beroende på värdet på bensinen som man inte betalar för. Beträffande vem det är som kan dömas så är det inte ägaren till bilen (såvida denne inte är med i bilen). Det är personen som tankat som haft uppsåt att tillägna sig bensinen som blir ansvarig.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Siva Arif
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (757)
2022-01-20 Glömt skanna vara i självskanning?
2022-01-14 Kan min fru ta med sig bohag innan bodelning är gjord vid en skilsmässa?
2022-01-13 Råkat få med mig saker från affären utan att betala, är det stöld?
2022-01-12 Påföljd vid stöld, 15 år?

Alla besvarade frågor (98546)