Kan betalningsanspråk framställas i efterhand?

2020-08-31 i Avtal
FRÅGA
En nära bekant som är mycket kunnig inom elektronik har under många år hjälpt vår familj med olika arbeten med el. Han har även införskaffat det material som använts. Vid fråga vad vi ska betala har svaret ofta blivit "strunta i det". Vi har hjälpt hans familj med lite andra saker då och då men inte alls i den omfattning somhan gjort. Nu har han stora projekt på gång som han vill ha hjälp med, ställer vi inte upp på det så skickar han en stor faktura på allt som gjorts under åren!Hur tänker man i en sådan här situation?Har han rätt att fakturera oss? (Han har sparat uppgifter på alla timmar och allt material)Finns någon tidsgräns?Det finns inga avtal skrivna.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett avtal av den art du och din bekant ingått kräver inga formkrav, men baseras på något som enligt avtalsrätten kallas anbud (erbjudande) och accept (bekräftelse), 1 § avtalslagen. Föreligger både anbud och accept mellan två parter uppstår ett avtal, eller i bredare bemärkelse ett rättsförhållande.

För att avgöra huruvida din bekant har rätt till ersättning för nedlagt arbete måste avtalet er emellan tolkas, s.k. avtalstolkning. Då avtalet är muntligt kan detta bli en aning knepigt, eftersom ord då står mot ord.

Generellt sätt gäller att den som påstår existensen av något har bevisbördan för detta. I ditt fall gäller att din bekant har bevisbördan för att det avtalats om vederlag för att han rättsligt ska ha rätt till detta.

Till din bekants fördel talar att denne antecknat vid vilka tillfällen samt i vilken omfattning han hjälpt er. Däremot är detta i sig inte tillräckligt för att bevisa avtalsinnehållet mellan er. Det faktum att han nekat betalning på förfrågan talar starkt för att det vid avtalstidpunkten inte förelåg krav på vederlag från hans sida. Ett krav på ersättning kan dessutom inte framställas i efterhand då avtal – enligt allmänna avtalsrättsliga principer – ska hållas. Denna princip kallas pacta sunt servanda. Detta innebär att parter som slutit avtal förbinder sig till det som har överenskommits. Av denna princip följer att avtalet som huvudregel inte ensidigt kan ändras.

Sammanfattning

Det är din bekant som har bevisbördan för att ett vederlag avtalats när han hjälpte er med elen. Något som starkt talar för att det saknats ett sådant krav från hans sida är det faktum att han nekat betalning på förfrågan. Jag tolkar därmed ert avtal som att det skett i benefikt syfte och inte innefattat något krav på återbetalning. Med hänsyn till att jag inte har alla relevanta omständigheter kan jag dock inte med säkerhet uttala mig om hur rätten skulle tolka ert avtal.

Mitt råd till dig är att kommunicera det faktum att det enligt din mening inte föreligger krav på betalning enligt avtalet, samt att det är han som har bevisbördan för sina anspråk. För det fall han väljer att ta detta vidare till rättegång är du välkommen att anlita ombud hos oss på Lawline.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1427)
2021-02-22 Kan min makes barn sälja vår bostad genom hans framtidsfullmakt?
2021-02-22 Deposition och avbokning i avtal
2021-02-21 Lån om man sitter i fängelse?
2021-02-21 Kan man ingå avtal där betalning ska ske vid försäljning?

Alla besvarade frågor (89501)