Kan beslut om tvångsvård enligt LVM överklagas?

2020-06-03 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej! Undrar vilket lagrum det framkommer att tvångsvård enligt LVM inte kan överklagas? Alltså när socialnämnden beslutat om tvångsvård för enskilde.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det är förvaltningsrätten som beslutar om tvångsvård (5 § LVM). Socialnämnden inleder en utredning om tvångsvård, och om utredningen visar att det finns skäl för tvångsvård ska socialnämnden ansöka om tvångsvård hos förvaltningsrätten (7 och 11 § LVM). Socialnämnden kan alltså inte besluta om tvångsvård. Den är dock ansvariga för verkställigheten av vården när förvaltningsrätten fattat beslut om tvångsvård (12 § LVM). Beslut om tvångsvård kan överklagas till kammarrätten enligt förvaltningsprocesslagens regler. Där framgår att beslutet får överklagas av den enskilde om beslutet gått honom emot, vilket beslut om tvångsvård gör eftersom beslut om tvångsvård förutsätter att samtycke till vård inte finns (33 § FPL).

Däremot kan socialnämnden besluta om omedelbart omhändertagande (13 § LVM). Ett beslut om omedelbart omhändertagande kan inte överklagas, vilket framgår av 44 § 5 stycket LVM.

Sammanfattningsvis så fattas beslut om beredande av tvångsvård av förvaltningsrätten och är ett beslut som kan överklagas, medan beslut om omedelbart omhändertagande fattas av socialnämnden och inte kan överklagas.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (609)
2021-02-26 Hur lång tid kan det ta att få beslut prövat av myndighet?
2021-02-25 Avslag på sjukpenning, hur går man tillväga med en överklagan?
2021-02-25 Vad betyder formuleringarna i stadsdelsnämndens avslagsbeslut?
2021-02-23 Likställighetsprincipen och vägföreningar

Alla besvarade frågor (89877)