Kan beslut enligt 13 § LVM överklagas?

2020-12-22 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej!Jag undrar om man fått ett omedelbart omhändertagande enligt paragraf 13. Går det att överklaga det o försöka häva det uppe i förvaltningsrätten?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 13 § Lag om vård av missbrukare i vissa fall(LVM) får socialnämnden besluta att en missbrukare skall omhändertas om det är sannolikt att missbrukaren kan beredas vård enligt LVM samt om rättens beslut inte kan avvaktas på grund av att missbrukaren kan antas få sitt hälsotillstånd allvarligt försämrat eller att det finns överhängande risk att missbrukaren till följd av sitt tillstånd kommer att skada sig själv eller närstående.

Får beslut enligt 13 § LVM överklagas?

De beslut i LVM som får överklagas framgår av 44 § LVM, exempelvis beslut som gäller överflyttning eller avslag på begäran om utskrivning. I 44 § 5 st LVM framgår att beslut om omedelbart omhändertagande i enlighet med 13 § st1-2 LVM inte får överklagas.

Carolina Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (587)
2020-12-27 Skäl för omhändertagande av soc?
2020-12-22 Kan beslut enligt 13 § LVM överklagas?
2020-12-22 Är mejl skickade inom samma myndighet att klassas som allmänna handlingar?
2020-12-10 Vad räknas in som tillgång och inkomst vid ekonomiskt bistånd?

Alla besvarade frågor (88172)