Kan beskattning ske retroaktivt?

2020-02-04 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hej! Jag undrar om jag/min familj på något sätt kan undvika att behöva betala någon avgift till staten/annan myndighet gällande detta: Min far har ärvt en bostadsrätt av en släkting där jag för nuvarande bor väldigt billigt, vilket är jättebra för mig då jag studerar. Nu har jag fått reda på att jag bara kan bo här ett år till utan att stå på bostadskontraktet vilket ju gör att jag antingen måste köpa lägenheten eller ''få'' den som gåva. Kan vi på något sätt göra så att jag står på kontraktet och således tar över lägenheten utan att behöva betala pengar ''i onödan''? Gåvoskatten vet jag att den inte existerar just nu men jag tänker att det är en risk för mig att den införs igen.. Om den införs igen, tillämpas den då retroaktivt? Och om det nu är så att jag köper lägenheten som har ett värde på ca 3 miljoner, kan jag köpa den för valfri summa (säg 1 miljon)?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga så undrar du dels om beskattning kan ske retroaktivt, och dels hur du ska gå tillväga för att ta över lägenheten utan beskattningskonsekvenser för någon av er i familjen.

Gåvor är skattefria i Sverige

Precis som du skriver i din fråga är gåvoskatten i Sverige avskaffad sedan år 2005. Gåvor är alltså skattefria (8 kap. 2 § första stycket inkomstskattelagen). En förutsättning för att en gåva ska vara skattefri är att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda.

Dessa tre kriterier är: att en förmögenhetsöverföring har skett, det vill säga att gåvoobjektet har ett faktiskt värde som flyttas från givaren till mottagaren, att det finns en gåvoavsikt, det vill säga att givaren är medveten att hen ger bort någonting, samt att gåvan bygger på frivillighet. Mellan familjemedlemmar finns en presumtion för att det finns en gåvoavsikt. Under förutsättning att dessa tre kriterier är uppfyllda är en gåva alltså skattefri.

Kan beskattning ske retroaktivt?

Enligt 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen (RF) får skatt inte tas ut i vidare mån än vad som följer av föreskrifter som gällde när den omständighet som utlöste skattskyldigheten inträffade. Detta betyder att beskattning inte får ske retroaktivt, eftersom rättssäkerheten skulle urholkas om man inte visste vilka skattemässiga konsekvenser ens handlingar skulle få i framtiden. Om du får lägenheten i gåva medan gåvoskatten är avskaffad kommer gåvan alltså inte beskattas, även om gåvoskatt skulle införas i framtiden, då detta skulle strida mot retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 10 § andra stycket RF.

Hur kan beskattningskonsekvenserna minimeras?

Bostadsrätter beskattas i enighet med delningsprincipen, som gäller vid blandade fång, om ersättningen understiger marknadsvärdet. Ett blandat fång innebär att en överlåtelse delas upp i en benefik del (gåvodel) och i en onerös del (köpdel), om köpeskillingen understiger bostadsrättens marknadsvärde. Delningsprincipen aktualiserar beskattning av köpdelen. För att undvika beskattning kan hela bostadsrätten istället överlåtas som gåva.

Sammanfattning

Jag kan inte ge svar på exakt hur mycket skatt som du eventuellt måste betala om du köper lägenheten för en miljon kr, då jag inte vet vad bostadens anskaffningsvärde är. Mitt råd till dig är att ni istället upprättar ett gåvobrev och att ni överlåter hela bostadsrätten som gåva, då detta inte aktualiserar någon beskattning under förutsättning att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda. Du behöver inte heller oroa dig för att beskattas retroaktivt eftersom retroaktivitetsförbudet är grundlagsstadgat.

Om ni behöver hjälp med att upprätta ett gåvobrev kan ni boka tid med en jurist på Lawline här, eller använda er av Lawlines mallar för gåvobrev som ni hittar här.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll