Kan barnet tvingas att åka tillbaka till pappan?

2017-12-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Efter en skilsmässa fick föräldrarna till 3 barn delad vårdnad. Pappan begärde och fick efter något år ensam vårdnad, då han hade fast arbete och fick kvarsittningrätt till den gemensamma bostaden. Mamman var arbetslös och blev således bostadslös, hon hade tagit hand om barnen under det tioåriga äktenskapet.Mamman har i dag arbete, men saknar fast bostad, hon bor inneboende.Sedan en tid flydde ett av barnen hemifrån, en 12-årig flicka, till mamman p gr a missförhållande hos pappan (hon fick ta mammarollen för yngre syskon, pappan är äldre, 59 år, och tappar ibland tålamodet och slår barnen, han brister i omsorg på många sätt etc). Utredning är gjord p gr a flera orosanmälningar gällande barnen hos soc myndigh. Man går helt på pappans linje som förnekar allt, trots intervjuer med både 12-åringen och mamman som ger en helt annan bild. Beslutet är att flickan ska tillbaka till pappan, vilket hon vägrar. Hon vill bara bo hos mamman och är livrädd för pappan. Hon säger att hon hellre dör än flyttar tillbaka. Nu till frågorna:- kan myndigheterna tvinga en 12 åring att flytta tillbaka till pappan mot hennes vilja?- kan mamman begära delad vårdnad trots att hon saknar egen bostad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom det är pappan som har vårdnaden och de sociala myndigheterna inte gör bedömningen att barnet ska placeras någon annanstans så kan man i nuläget tvinga 12-åringen att flytta tillbaka till pappan.

Mamman kan begära gemensam vårdnad trots att hon saknar fast bostad. Till exempel kan det beslutas om att barnet primärt ska bo hos pappan, men har rätt till umgänge med mamman. Domstolen kommer att göra en helhetsbedömning där barnets bästa är den avgörande faktorn. I takt med att barnet blir äldre fästs dessutom större vikt vid barnets inställning. Eftersom barnet i fråga är tolv år gammalt, med en självständig förmåga att tänka och resonera, bör hennes ord väga tungt i sådana här frågor.

Situationen du beskriver låter knepig för alla inblandade. Mitt bästa råd är att mamman vänder sig till familjerätten i sin kommun. Familjerätten ger gratis rådgivning i vårdnadsfrågor och kan även hjälpa till med medling/samarbetssamtal.

Lycka till med allt!

Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Anna Runelöv
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?