Kan barnet bo kvar hos styvföräldern efter separation?

2021-08-31 i Barnrätt
FRÅGA
Jag är plast pappa till en 16 åringNu ska jag och hennes mamma dela på oss.Dottern vill bo kvar hos mig medan mamman flyttar.Är det ok?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Var ska barnet bo?

Regleringen om barnets boende sker i föräldrabalken (FB). Det är i första hand barnets vårdnadshavare som har ansvar att se till så att barnet får trygga levnadsförhållanden och en bra uppfostran (6 kap 2 § 2 st FB). Det är därmed vårdnadshavaren som har rätten (och skyldigheten) att bestämma om barnets boende (6 kap 11 § FB).

I alla beslut som rör ett barn och barnets levnadsförhållanden så ska det som anses bäst för barnet väga tyngst. Barnets önskan vägs därmed in i vad som ska anses bäst för barnet (6 kap 2 a § FB).

Sammanfattning

Det är i första hand vårdnadshavaren som ska ta beslut om boende, även om barnet vill annat. Beslutet ska dock vila på vad som är bäst för barnet som helhet. Även barnets vilja och åsikter vägs in i bedömningen om vad som ska anses som barnets bästa som helhet.

Därmed gäller att om barnets vårdnadshavare samtycker till att barnet fortsätter bo hos dig så är det inte något problem med det.

I de fall vårdnadshavaren bestämmer att barnet ska bo hos vårdnadshavaren och inte dig som plastpappa, så kan det vara värt att notera att det kan ligga inom barnets bästa att ha fortsatt umgänge med dig trots att barnet inte bor med dig.

Jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amila Zahirovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?