Kan barnen bestrida gåva vid sambos död

2021-01-31 i Laglott
FRÅGA
Hej,Min sambo har för avsikt att medelst ett gåvobrev skänka mig en del av sin bostadsrätt. Kan hans barn bestrida detta vid arvsskiftet? Finns det någon preskriptionstid från gåvobrevets undertecknande fram till hans död för att kunna bestrida det?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln är att din sambo har en full rätt att ge bort sin egendom i gåva till vem han vill.

Det finns också en rätt enligt svensk lag för barn att få ut minst halva sin arvslott i form av en laglott när föräldern dör (7 kap. Ärvdabalken (ÄB)). Om föräldern skrivit testamente som inskränker rätten till laglott så kan de efterlevande barnen begära att testamentet ska jämkas och på så sätt ändå få ut sin laglott vid förälderns död (7 kap. 3 § ÄB). Detsamma gäller om personen skrivit ett gåvobrev som skulle få samma effekt som testamentet (7 kap. 4 § ÄB). Det kallas för förstärkt laglottsskydd.

Det finns ingen lagstadgad tid för hur länge gåvan ska ha varit i gåvotagarens ägo för att det förstärkta laglottsskyddet inte längre ska gälla, det bedöms från fall till fall. En grundläggande bedömning som måste göras är om gåvan kan anses vara ett led i en strävan att reda upp vad som ska gälla efter ens död eller inte. Om den är det kan förstärkt laglottsskydd bli aktuellt.

Gåvor där givaren fram till sin död fortfarande nyttjar gåvan brukar typiskt sett aktualisera förstärkt laglottsskydd, likaså om gåvan ges nära inpå döden eller en befarad död.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Franck Olofsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (866)
2021-10-15 Kan biologiska barn göras arvlösa?
2021-10-15 Förstärkta laglottsskyddet vid gåva
2021-10-14 Fördelning av arv - orubbat bo och laglott
2021-10-08 Laglott för särkullbarn

Alla besvarade frågor (96470)