Kan barnbarn kräva laglott efter sin mor-/farförälder då barnbarnets förälder avlidit?

2019-04-05 i Laglott
FRÅGA
Hej! Jag har en med fundering som gäller ett testamente som just nu ligger som grund i en pågående bouppteckning efter min mormor.Den 12/3-19 avlider min mormor efter en tids sjukdom.Hon efterlämnar ett testamente som hon tillsammans med sin dåvarande make (som avled 9/9-2017) skrev 2005-11-26.Min Mormor hade två barn från ett tidigare äktenskap min (Mamma) och min morbror Hennes make hade tre barn från ett tidigare äktenskap Fem barn totalt men inga gemensamma barn.2004-05-02 avlider min mormors dotter (min mamma). Ett år senare skrivs ett testamente där det står följande "Efter bådas frånfälle skall då kvarvarande egendom tillfalla våra fyra barn med en fjärdedel var" Det är detta som jag skulle vilja ha en förklaring på. Det finna alltså 5 barn men bara 4 är omnämnda i testamentet utan namn personnummer osv. Vad gäller?. Ska man tolka det som att min mamma inte är inräknad i testamentet eller skulle man kunna tolka det som att "min mamma" är inkluderad i dessa 4 men inte en av det andra arvingarna?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiseras främst ärvdabalken (ÄB).

Svaret på din fråga är att, förmodligen är det inte din mamma som avses i testamentet eftersom endast de som lever vid arvlåtarens död kan ärva (se 1:1 ÄB). Eftersom din mor dog långt innan sin egna mor hann hon helt enkelt inte ärva något.

Detta betyder dock inte att du behöver vara helt lottlös. Eftersom att din mor dött innan din mormor träder du och dina eventuella syskon (om du alltså har några) in i er mors ställe. Detta innebär att du har rätt att kräva den laglott som din mor hade haft rätt att kräva enligt 7:3 ÄB.

Laglotten utgörs av hälften av den arvslott som din mor hade haft rätt till. Arvslotten hade i detta fallet varit 50% av din mormors arv (om din mormor hade två barn). Detta innebär att laglotten blir hälften av det, alltså 25% av kvarlåtenskapen. Du, och eventuella syskon om du har några, har alltså rätt att påkalla jämkning (ändring) av testamentet så att du får 25% av hennes kvarlåtenskap.

För att få reda på hur mycket din laglott är i praktiken måste man se till din mormors förmögenhet efter bodelningen. Eftersom hennes make avled först och nu hon kommer det alltså först nu först att ske en bodelning så att man skiljer på arvet efter din mormor, och efterarvet efter din mormors avlidne make. Din rätt till laglott utgör alltså 25% av din mormors kvarlåtenskap (om du har några syskon ska ni dela på dessa 25%).

För att kräva din laglott behöver du senast sex månader efter att du delgivits testamentet tillkännage ditt anspråk till de som är upptagna i testamentet som testamentstagare. Du måste alltså tillkännage ditt anspråk på laglotten till de fyra barn som ska ärva enligt testamentet.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Eftersom du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig klockan 15:00 på måndag den 8:e april. Om denna tid inte passar dig kan du maila mig på Joel.Herrault@Lawline.se. På samma mail-adress kan du även höra av dig med eventuella följdfrågor angående mitt svar.

Med vänliga hälsningar,

Joel Herrault
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (711)
2020-02-19 Hur mycket får en förälder testamentera bort?
2020-02-18 Kan man göra sina barn arvslösa?
2020-02-14 Kompensera bygge genom ojämnt arv mellan barn
2020-01-29 Vad kan man göra om ett testamente kränker laglotten?

Alla besvarade frågor (77194)