Kan barn sälja förälders hus om föräldern är senil?

FRÅGA
En fråga ang. försäljning av hus, får barn sälja sina föräldrars hus innan de gått bort från jordelivet, endast mamman finns i livet och är senil.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga rör Föräldrabalken (FB)

Om föräldern står som ägare på huset kan barnen inte sälja huset. Trots att föräldern är senil. Det är endast föräldern själv som kan sälja huset eller så kan huset säljas via en god man eller förvaltare. Barn kan ansöka om en god man eller förvaltare för sin förälder, 11 kap 15 § FB. En god man hjälper t ex. en dement med att förvalta sin egendom, se 11 kap. 4 § FB. Om en person är ur stånd att vårda sig själv och sin egendom och ingen mindre ingripande åtgärd (som t ex. god man) är tillräcklig kan personen anordnas en förvaltare, 11 kap. 7 § FB. Den stora skillnaden mellan dessa två är att ett anordnande om förvaltare gör att personen förlorar sin rättsliga förmåga. Vid god man har personen kvar sin rättsliga förmåga och det krävs samtycke från denne om gode mannen ska företa rättshandlingar. Förvaltarskapet är alltså mer ingripande än godmanskapet.

När det gäller försäljning av fast egendom (ex. hus) krävs också samtycke från överförmyndaren 14 kap. 11 § ÄB. Detta gäller oavsett om personen får en god man eller en förvaltare. En överförmyndare har till uppgift att utöva tillsyn över gode män och förvaltare, 12 kap 9 § FB.

Sammanfattningsvis är svaret på din fråga att barn inte får sälja senila föräldrars hus om föräldrarna står som ägare på huset. Försäljning av huset är i detta fall, om mamman är ägare av det, endast möjligt om mamman själv säljer eller via god man eller förvaltare, men då måste en sådan anordnas för mamman först. När det gäller försäljning av hus via god man eller förvaltare krävs också överförmyndarens samtycke.

Här kan du läsa mer om god man och förvaltare http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/God-man-och-formyndare/ och hur man ansöker: http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/God-man-och-formyndare/Att-soka-god-man-eller-forvaltare/

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med Vänliga Hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (465)
2020-09-19 Kontroll av god man
2020-09-18 Hur förhåller sig en framtidsfullmakt till ställföreträdarskap enligt föräldrabalken?
2020-09-15 God mans rättigheter
2020-09-15 Vad kan jag göra och vart vänder jag mig om jag misstänker att min släktings goda man missbrukar sitt uppdrag?

Alla besvarade frågor (84212)