Kan barn sälja dement förälders bostadsrätt?

2021-03-30 i God man
FRÅGA
HejJag och min halvsyster har gemensam far, som blivit dement ( diagnostiserad alzheimers). Han har de senaste åren haft hemtjänst, men nu bedöms det att han behöver komma till ett demensboende.Han bor idag i egen bostadsrättslägenhet, som är skuldfri. Hans pension kan klara ett av boendena, dock inte båda. Mina frågor är då, om han måste flytta kan då vi syskon sälja hans lägenhet, och vad händer med de pengar som kommer från lägenhetsförsäljningen?
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

Jag kommer börja med att förklara genom vilka medel som du och din syster kan företräda er far för att kunna sälja bostadsrätten. Sedan kommer jag att förklara vad som händer med pengarna efter försäljningen.

Kan du och din syster sälja er fars bostadsrätt?

Hjälp i vardagen utan fullmakt

Om det är uppenbart att någon på grund av sjukdom inte längre kan sköta sin ekonomi kan en anhörig person göra det istället (17 kap. 1 § föräldrabalk). Denna rätt att företräda din far gäller bara vardagliga transaktioner, till exempel att betala räkningar och handla förnödenheter. En försäljning av bostadsrätt klassas inte som en vardaglig transaktion, därför gäller inte denna rätt för försäljning av bostadsrätt.

Fullmakt för försäljning av bostadsrätt

Eftersom försäljning av en bostadsrätt inte faller under vardagliga transaktioner, så krävs en fullmakt för att du eller din syster ska kunna sälja bostadsrätten. För att kunna upprätta en fullmakt som ger dig rätt att sälja bostadsrätten behöver din far vara tillräknelig och kunna förstå innebörden av fullmakten och varför den upprättas. Eftersom din far kan behöva flyttas till demensboende, låter det som att din far inte är tillräknelig. Det är därför troligtvis inte möjligt att upprätta en giltig fullmakt.

God man eller förvaltare

För att kunna sälja bostadsrätten när din far inte är tillräknelig så ska ni ansöka om god man eller förvaltare. Ni som barn kan ansöka om detta (11 kap. 15 § föräldrabalk). Man skickar in ansökan till tingsrätten på den ort där er far bor. Jag råder er att vända er till överförmyndaren i er kommun (kommunens överförmyndare, i vissa kommuner finns en överförmyndarnämnd) för att få stöd och hjälp med att skicka in en ansökan.

Det finns inget som hindrar att en anhörig förordnas till god man eller förvaltare. Kravet är att personen ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person (11 kap. 12 § FB).

Skillnaden mellan god man och förvaltare är att huvudmannen, vid anordnande om förvaltare, förlorar sin rättsliga förmåga. Åtgärden är alltså mer ingripande och får endast beslutat om i de fall en god man inte är tillräcklig. Förvaltaren får, med andra ord, ta beslut utan att huvudmannen samtycker. Det innebär att en god man inte får sälja bostadsrätten utan er fars samtycke.

Vid försäljning av bostadsrätt krävs även samtycke från överförmyndaren. Detta gäller både vid god man och förvaltare. Efter att en god man eller förvaltare har utsetts behöver denne, för att kunna sälja bostadsrätten för er fars räkning, således skicka in en ansökan till överförmyndaren angående detta.

Vad händer med pengarna från försäljningen?

Pengarna från försäljningen av bostadsrätten kommer tillfalla er far, eftersom det är han som står som ägare på bostadsrätten. Som god man säljer ni alltså bostadsrätten för er fars räkning.

Efter er fars bortgång kommer pengarna från försäljningen att tillfalla dig och din syster genom arv, under förutsättning att inte er far har testamenterat sina tillgångar till någon annan person.

Hoppas du fick svar på din fråga! Har du ytterligare frågor får du gärna kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Alice Nordlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?