FrågaAVTALSRÄTTOmyndiga20/08/2018

Kan barn ingå giltiga köpeavtal utan föräldrarnas vetskap?

Jag har en son som är 14 år gammal. Han spelar x-box. Han Har äldre vänner som spelar som ligger på att han ska va med och spela. Jag och min sambo har fått lägga ner massor av tid på att få stopp på detta spelande. Vi har periodvis tagit x-boxet ifrån vår son . Nu för några dagar sedan så kontaktar en av dessa killarna oss, (han är över 18 år), och berättar att han har en lillebror som sålt ett spel till vår son, en kod. Han begär 600 kronor för detta. Jag och min sambo har överhuvudtaget inte fått någon som helst information om detta, hade vi fått det så hade svaret varit nej på denna affär. Har verkligen andra rätt att göra sådana här affärer med ett minderårigt barn utan föräldrarnas vetskap.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Barn under 18 år har en begränsad rättshandlingsförmåga vilket innebär att deras möjlighet att ingå avtal och råda över egendom är begränsad (9 kap. 1 § föräldrabalken). Ditt barn kan alltså inte ingå ett köpeavtal med en vän, frånsett att det skulle gälla mera vardagliga saker av ringa värde som barn vanligtvis brukar ha tillstånd att köpa (typ godis). Det åligger säljaren av varan att försäkra sig om att barnet är över 18 år och om detta inte görs kan förmyndarna (föräldrarna) ogiltigförklara avtalet och prestationerna, d.v.s. pengarna och koden, ska återgå (9 kap. 6 § föräldrabalken).

Skulle det vara så att ert barn på något sätt vilselett säljaren i den bemärkelse att han kanske visat upp en falsk legitimation eller utgett sig för att var äldre än vad han är kan barnet, och i sin tur förmyndarna bli skadeståndsskyldigt gentemot säljaren (9 kap. 7 § andra stycket föräldrabalken). Skadeståndsskyldigheten kan aldrig uppgå till ett större värde än vad produkten i första hand skulle kostat. För att en sådan skadeståndsskyldighet ska uppstå krävs att säljaren visar att denne lidit skada på grund av det ogiltiga köpeavtalet, detta torde inte vara aktuellt i ert fall då säljaren med visshet kan sälja koden till någon annan.

Ett undantag gällande barns rättshandlingsförmåga finns för de som är över 16 år som tjänat sina egna pengar men eftersom det inte är aktuellt lämnar jag det därhän.

Hoppas ni fick svar på er fråga!

Vänligen,

Oskar JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Avtalsrätt och Omyndiga? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”