Kan barn hämtas till förhör utan vårdnadshavarens samtycke?

2017-05-20 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Får polis och socialen åka till förskolan och hämta min 6åriga dotter till förhör om misstänkt barnmisshandel utan vårdnadshavarens medgivande? Vårdnadshavaren ifråga är ej misstänkt.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I lagen uppställs en möjlighet att höra barn utan vårdnadshavarens samtycke och närvaro (socialtjänstlagen 11 kap 10 § 3 stycket). Det ska då röra sig om en utredning där det främsta syftet är att utreda barnets vårdbehov, det vill säga komma fram till om socialtjänstens insatser krävs (socialtjänstlagen 11 kap 2 §).

Hämtning av barn till förhör bör dock endast ske i undantagssituationer och då det föreligger särskilda omständigheter. För att avgöra huruvida så är fallet får en bedömning göras i varje enskilt fall. Ett exempel för då det kan anses lämpligt med hämtning till förhör är om det finns anledning att misstänka att vårdnadshavaren kommer motsätta sig förhöret. Anledningen till detta är att ett sådant motsättande kan få till följd att barnet inte längre vågar berätta något. Utgångspunkten är hela tiden barnets bästa vid alla typer av ingripande som rör barnet.

I lagstiftningen uttalas det inte vem som har rätt och ansvar för att transportera ett barn till förhör. Avgörande är återigen vad som är bäst för barnet samt utredningen. En förutsättning borde dock vara att socialtjänsten medverkar.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer Vestin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (665)
2021-07-19 Påverkas föräldrars försörjningsstöd av att vuxet hemmavarande barn arbetar?
2021-07-15 Kan en granne överklaga ett beslut om bygglov?
2021-07-12 Hur lång tid tar det innan man får ett svenskt personnummer?
2021-07-12 Hur länge kan en myndighet dröja med att avgöra ett ärende?

Alla besvarade frågor (94236)