Kan ett barn bli arvslöst genom gåvobrev?

Hej, Förälder till 2 barn har avlidit. Vid bouppteckning framkommer att förälder ca. 1/2 år före sin död genom gåvobrev överlåtit bostadsrätt till ett av barnen. Gåvan är angiven som ej förskott på arv. Gåvobrevet är signerat av givare och mottagare men ej bevittnat.

Är det korrekt att den bröstarvinge som ej fått gåvan kan göras "arvslös" genom ett sådant förfarande?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig Lawline med din fråga,

Regler om arv finner du i ärvdabalken (här).

För att skydda barn efter att en förälder gett bort sin egendom utan att detta är menat som ett förskott på arv finns en särskild bestämmelse om s.k. förstärkt laglottsskydd (se 7 kap. 4 § första stycket). Enligt bestämmelsen blir gåvan att likställa med ett testamente vilket innebär att bostadsrättens värde ingår då barnens laglotter, det vill säga deras obligatoriska arv, beräknas.

Om gåvans värde minus eventuella skulder på bostadsrätten överstiger 3/4 av den avlidne förälderns kvarlåtenskap kan barnet som mottagit gåvan alltså behöva köpa ut sitt syskon för att bli ensam ägare till bostadsrätten.

Observera talan måste väckas inom ett år från att bouppteckningen avslutats för att barnet inte ska gå miste om sin rätt (se 7 kap. 4 § andra stycket).

Vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”