Kan ett barn bli arvslöst genom gåvobrev?

2017-04-02 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej, Förälder till 2 barn har avlidit. Vid bouppteckning framkommer att förälder ca. 1/2 år före sin död genom gåvobrev överlåtit bostadsrätt till ett av barnen. Gåvan är angiven som ej förskott på arv. Gåvobrevet är signerat av givare och mottagare men ej bevittnat.Är det korrekt att den bröstarvinge som ej fått gåvan kan göras "arvslös" genom ett sådant förfarande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig Lawline med din fråga,

Regler om arv finner du i ärvdabalken (här).

För att skydda barn efter att en förälder gett bort sin egendom utan att detta är menat som ett förskott på arv finns en särskild bestämmelse om s.k. förstärkt laglottsskydd (se 7 kap. 4 § första stycket). Enligt bestämmelsen blir gåvan att likställa med ett testamente vilket innebär att bostadsrättens värde ingår då barnens laglotter, det vill säga deras obligatoriska arv, beräknas.

Om gåvans värde minus eventuella skulder på bostadsrätten överstiger 3/4 av den avlidne förälderns kvarlåtenskap kan barnet som mottagit gåvan alltså behöva köpa ut sitt syskon för att bli ensam ägare till bostadsrätten.

Observera talan måste väckas inom ett år från att bouppteckningen avslutats för att barnet inte ska gå miste om sin rätt (se 7 kap. 4 § andra stycket).

Vänlig hälsning,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1267)
2021-09-20 Kränks min arvsrätt av att min far givit gåva
2021-09-19 min far har givit en gåva till min bror, kränks min arvsrätt?
2021-09-18 Vad händer med framtida arv när två av tre barn får en gåva?
2021-09-18 Försäljning till underpris - förskott på arv?

Alla besvarade frågor (95767)