Kan barn få pass utan båda föräldrarnas medgivande?

2016-05-12 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Min kompis har delad vårdnad, men barnet har boende hos fadern. Hon har sett bilder på sitt barn i deras hemland(kosovo), men hon har inte skrivit under för ett pass. Hur är detta möjligt? Barnet är 4 år,och när han var där var han ca: 2 år. Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Vårdnad om barn med "delad vårdnad".
Vårdnaden om barn regleras genom Föräldrabalken. Egentligen står barnet under vårdnad av båda föräldrarna trots "delad vårdnad", och det innebär att föräldrarna tillsammans skall ta beslut om barnets angelägenheter. Detta framgår av 6 kap. 13 §.

Utfärdande av pass:
Pass regleras i Passlagen. Där framgår i 7 § 2 p att pass inte ska utfärdas om vårdnadshavare inte lämnat medgivande. (Det finns dock möjlighet att ändå utfärda pass om exempelvis en vårdnadshavare är förhindrad pga sjukdom/vistelse utomlands eller liknande).
Om man tolkar detta rätt skall alltså pass inte kunna utfärdas till barnet om inte båda föräldrarna tillsammans ger sitt medgivande.

Det finns från Justitieombudsmannens årsberättelse (JO 2008/09 s 107) ett uttalande om två händelser som liknar det du beskriver. Ett barn fick ett pass utfärdat trots att ena vårdnadshavaren inte lämnat sitt medgivande. Där förtydligas det att båda föräldrarnas medgivande behövs. Om ett medgivande verkligen inte kan inhämtas så skall Socialstyrelsen kontaktas enligt Passförordningen 3 § 2 st.

Om ett pass utfärdats utan att modern kontaktats är det oroväckande och fel av myndigheten.

Mitt råd:
Om barnet har ett pass så har myndigheten antagligen agerat felaktigt. En anmälan till JustitieOmbudsmannen kan vara aktuellt för modern eftersom det är ett stort problem att barn kan få pass av en vårdnadshavare som sedan kan ta dem ur landet utan den andre vårdnadshavarens vetskap.

Det finns också en annan möjlighet som inte innebär att myndigheter gjort fel. Det kan vara så att barnet faktiskt inte har ett pass och att fadern helt enkelt tagit bilen till Kosovo.
Fri rörlighet inom EU medför att det är en möjlighet även om det försvårats nu på grund av senaste tidens flyktingströmmar. Kosovo är inte medlem i EU, men exempelvis Serbien är det och det är fullt möjligt att han färdats dit utan pass faktiskt. Därför bör man kontrollera om barnet verkligen har ett pass innan man anmäler till JustitieOmbudsmannen eftersom det faktiskt verkar vara lättare att ta bilen dit än att få ut ett pass till barnet.

Om detta agerandet gör fadern olämplig som vårdnadshavare eller kan jag inte utreda med så lite information, men det är en möjlighet och då kan modern få ensam vårdnad. Detta framgår i Föräldrabalken 6 kap. 7 §.

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll