Kan barn byta till ena förälderns efternamn utan den andres samtycke?

2020-08-21 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Jag är 17 år. Jag ska byta tillbaka till min mammas efternamn. Men min pappa måste godkänna detta. Min pappa har inte vårdnaden om mig. Vad kan jag göra om han väljer att inte skriva under på pappret?
SVAR

Hej och tack så mycket för att du vänder dig till Lawline!

Regler gällande vårdnadshavares rättighet och skyldighet att delta i beslut kring barnets namn återfinns i lagen om personnamn. En person får byta efternamn till ett som någon av föräldrarna bär enligt 9 § och som vårdnadshavare har en både rätt och skyldighet att bestämma i barnens personliga frågor enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken. Enligt 3 § ska ansökan om ändring av personnamn (t.ex. i detta fall ditt efternamn) skickas till Skatteverket och eftersom du är under 18 år så måste ansökan göras av dina vårdnadshavare (båda två om de har gemensam vårdnad).

Det finns emellertid särskilda regler då barnet bär samma efternamn som en förälder som inte är vårdnadshavare, precis som i ditt fall. Om det är så att du bär din pappas efternamn och han inte är vårdnadshavare, krävs det ändå enligt 34 § 1 st lagen om personnamn att den föräldern samtyckt till ett namnbyte eller att en domstol har förklarat att bytet är förenligt med barnets bästa, för att du ska få byta ditt efternamn.

Sammanfattningsvis kan du alltså vända dig till domstol om din pappa vägrar att samtycka till ditt namnbyte. Där kan du få saken prövad och skulle domstolen i sin tur anse att namnbytet är förenligt med ditt bästa (barnets bästa är en viktig princip) så kan ditt namnbyte accepteras trots att din pappa inte samtyckt. För att ansöka om att få igenom ett namnbyte ska du vända dig till den tingsrätt på den ort där du har din hemvist. Ett annat alternativ är också att vänta tills du fyllt 18 år och då inte behöver någon vårdnadshavares samtycke för byte av efternamn.

Hoppas verkligen att allt löser sig för dig!

Allt gott,

Suana Tafic
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?