Kan barn besluta själva var de vill bo?

2020-01-20 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej min fråga till er är.. Om den ena föräldern har ensam vårdnad men den andra har umgängesrätt kan då Om min son fyllt tolv kan han välja själv och va hos den föräldren som har umgängesrätt bara eller är det nått som föräldren med vårdnaden har bestämmelse för?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis

Utifrån din fråga tolkar jag det som att du vill veta om din son självmant kan bestämma att han vill bo hos den föräldern med umgängesrätt istället för den med ensam vårdnad. Vidare i mitt svar kommer jag utgå från denna situation.

Vad säger lagen?

Reglerna om föräldrars skyldigheter gentemot sina barn finner vi i Föräldrabalken (1949:381). Inledningsvis ska sägas att barnet har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. (6 kap. 15 § Föräldrabalken) Utgångspunkten är vidare att barnet ska bo hos den förälder som genom dom eller avtal har tilldelats vårdnaden om barnet. Vårdnaden i det här läget innebär den rättsliga vårdnaden, alltså möjligheten och skyldigheten att besluta i angelägenheter som berör barnet. Denna vårdnad består tills barnet fyller 18 år och blir myndig (9 kap. 1 § Föräldrabalken). Dock ska hänsyn tas till barnets egna önskemål i takt med att barnet blir äldre. (6 kap. 11 § Föräldrabalken)

Vad blir resultatet?

Barnet som är omyndigt kan inte själv bestämma var barnet vill bo, utan det är föräldern med vårdnad som beslutar om frågor av det slaget. Dock ska denne föräldern ta större hänsyn till vad barnet själv tycker ju äldre barnet blir. Den förälder som inte har vårdnaden om barnet kan dessutom begära att vårdnaden ska tillfalla denne antingen ensam eller gemensamt med den andre föräldern och på så vis ha möjlighet att påverka var barnet ska bo. En sådan ändring kan fastslås genom dom eller avtal (6 kap. 5 § och 6 kap. 6 § Föräldrabalken). Dock kommer barnets bästa att vara avgörande vid en vårdnadstvist. (6 kap. 2a § Föräldrabalken)

Hoppas det var svar på din fråga!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (754)
2020-09-15 Kan fadern avsäga sig vårdnaden för vårt barn?
2020-09-15 Beslutsfattande vid gemensam vårdnad och växelvis boende
2020-09-14 Hur kan man ändra vårdnaden för ett barn?
2020-09-14 Ensam eller gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (84391)