Kan banken vägra mig en insättning får utlandet?

2020-01-31 i Övriga brott
FRÅGA
Har banken rätt att vägra insättning av pengar från utlandet trots att det finns dokumentation av affären som genererade pengarna? Kan banken vägra att ens motivera sitt avslag? vart kan jag vända mig för att få en rimlig bedömning? Det kan inte vara möjligt att banken använder sig av penningtvättslagen för att slippa hantera ärenden som inte genererar pengar. Eller har de rätten på sin sida?
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågan är huruvida din bank kan neka dig som kund att använda deras tjänster, i detta fall genom att inte tillåta att en utländsk överföring kommer in på ditt bankkonto. Detta är en fråga som regleras främst av Penningtvättslagen.

Vad innebär penningtvättslagen?

Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.

Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).

Varför vill banken inhämta information om på vilket sätt du använder bankens tjänster och produkter?

Bankerna har enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken. Banken har därmed en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Den information som inhämtas av kunden behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretess.

Kan banken sätta stopp för din inkommande utlandsbetalning?

Av det ovan anförda kan det konstateras att bankerna idag har högt ställda krav i arbetet mot penningtvätt och terrorism. Banken är inte skyldig att släppa fram din inkommande utlandsbetalning och banken kan komma till detta beslut vid minsta lilla misstanke om brott, trots att du själv anser har tillräcklig dokumentation för att motbevisa deras påstående.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,


Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (832)
2020-09-26 Vad betyder våld mot person?
2020-09-23 Filma och fotografera polis på allmän plats
2020-09-22 Falskeligen anklagad för brott
2020-09-21 Utgör "lättare badklädsel" förargelseväckande beteende?

Alla besvarade frågor (84391)