FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott02/02/2020

Kan banken neka mig att lösa mitt lån?

Jag undrar om banken kan neka mig att lösa ett lån? Pengar fanns insatta på bankkontot efter en fastighetsförsäljning. Jag vistades utomlands och skickade ett meddelande i internetbanken att jag ville lösa lånet på distans. Dagen efter blev jag uppringd och fick besked att jag måste besöka ett bankkontor för att lösa lånet så jag måste vänta tills jag kom hem. Jag har tidigare löst flera lån via internet. När jag ett halvår senare tog kontakt med banken igen fick jag samma svar. Då jsg krävde att få lösa lånet skulle jac skicka in köpekontrakt. Sedan fick jag besked att jag måste visa var pengarna finns idag. Jag hade flyttat dem till sparkonton med ränta i andra banker. Jag skickade in kontoutdrag och fick svar att de fortfarande inte förstår ursprunget och behöver fullständiga kontoutdrag (2017-2020) från alla sparkonton. Förklara vilka transaktioner som kommer ifrån försäljningarna och var de sedan har skickats med datum.

Skicka förteckning över vad du äger privat och vad som rör din rörelse, en sammanställning över vilka bostäder du äger och vilka intäkter du haft och foch förväntas ha på respektive objekt. Orimliga krav!!

Jag har ett företag som sköts via en annan bank och inga pengar från rörelsen går in i min privata bank. Jag kan inte acceptera att banken kräver denna redovisning för att få lösa ett lån. Jag har dessutom ofrivlilligt fått betala ränta, ca 10000 kr under det år som gått.

Lawline svarar

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?

Jag tolkar det du har skrivit som en fråga i två delar. Dels en fråga om banken kan neka dig att lösa in ett lån på distans och dels huruvida banken kan ställa de krav på dokumentation gällande ursprunget av dina pengar. Det är även i den ordningen som jag kommer att besvara din fråga och avsluta med en sammanfattande slutsats.

Kan banken neka lösen av lån på distans?

Det finns inte något på juridikens område som direkt reglerar på vilket sätt lösen av lån ska gå till. Banken har därför inget krav att på att gå med på att lösa lånet via internetbanken.

Varför ställer banken frågor om mitt sparande och vad innebär penningtvättslagen?

Penningtvättslagen är den lag som blir tillämplig i detta fall. Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.

Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).

Varför vill banken inhämta informationen?

Bankerna har enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken. Banken har följaktligen en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Den information som inhämtas av kunden behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretess.

Vad innebär detta för dig?

Även om det i ditt fall skapar olägenheter, har banken ingen skyldighet att bevilja dig lösen av lån utan att du tar dig till ditt kontor. Detta helt oavsett om du har löst lån på detta sätt tidigare.

Av det ovan anförda kan det också konstateras att bankerna idag har högt ställda krav i arbetet mot penningtvätt och terrorism. Banken är inte skyldig att tillåta denna återbetalning, trots att du själv anser har tillräcklig dokumentation för att motbevisa deras påstående. Min rekommendation är att du återigen tar kontakt med banken för att ta reda på exakt vilka dokument de kräver av dig för att lösen av lånet ska kunna genomföras.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,Sabrina CuranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo