Kan banken neka mig att handla med bitcoin?

2020-05-09 i EKONOMI
FRÅGA
Jag har nyligen bytt bank till Länsförsäkringar eftersom de lovade bra rabatter för diverse försäkringar och deras internetbank är trevlig. Nu när jag försökte handla på nätet så märkte jag att jag blev stoppad när beloppet var högre än 25 tusen kr. Jag handlar ibland lite större belopp Bitcoin på Coinbase och det är precis därför jag blev stoppad.Denna gång ville jag handla för 34 tusen kr.Men fick inte det. Det är en 24h väntetid innan man får handla igen. Och nej jag kunde inte ens öka gränsen tillfälligt för denna "kategori". Jag har varit i kontakt med banken och har en öppen klagomålsärende hos de.Nedan är deras senaste svar:--------Jag ska försöka svara på dina frågor i generella termer och har förstått det som att du är missnöjd över en upplevelse av att inte kunna disponera dina pengar som du önskar.Vissa företag är omfattade av en begränsning på 25 000 kr per 24h. Detta då företaget ligger med en branchkod som innefattar risk. Banken har bestämt att denna gräns ska finnas och den finns bland annat för att skydda våra kunder då det tyvärr finns en del oseriösa aktörer inom den branschen och det drabbar då tyvärr även de seriösa aktörerna.--------Självklart är det ren trams svar.Det svarar inte ens förklarar varför "Coinbase" hamnar i denna kategori! Coinbase är största aktören och har även banklicens!Får banken stoppa mig handla med mina pengar?Vad ger de rätten att tala om för mig vad/när jag får handla?Jag kan köpa Aktier,spela på Casino utan problem!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågan är huruvida din bank kan neka dig som kund att använda deras tjänster på det vis du önskar, i detta fall genom att inte tillåta en större transaktion. Jag kommer först att utreda vad som gäller rent juridiskt för att därefter i slutet sammanfatta och förtydliga vad det innebär för dig.

Har banken en skyldighet att möjliggöra kunden att genomföra större transaktioner?

EU-direktivet 2014/92/EU om tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, som gäller som svensk lag, berör rätten att öppna och inneha konton inom EU. Rätten innebär att en konsumet har rätt att öppna bankkonto i valfri bank med tillgång till basala funktioner kopplade till bankontot. Detta gäller enbart för konsumenter. Enligt direktivet definieras konsument som en fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför hans eller hennes näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke (se art. 2.1 direktiv 2014/92/EU). Det anförda innebär att du har rätt till ett bankkonto med basala funktioner för att helt enkelt kunna genomföra dina vardagliga ärenden. Möjligheten att handla bitcoin omfattas troligtvis inte av direktivet.

Kan risken för penningtvätt vara en aspekt att i beaktande?

Det finns även en annan aspekt i detta ärenden, nämligen risken för penningtvätt vilket regleras främst av penningtvättslagen. Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.

Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).

Bankerna har enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken. Banken har en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Den information som inhämtas av kunden behandlas konfidentiellt och omfattas givetvis av banksekretess.

Vad innebär detta i ditt fall?

EU-rätten stadgar en rättighet för EU-medborgare att öppna ett bankkonto samt tillgång till basala funktioner kopplade till bankkontot. Jag ser inte möjligheten att handla bitcoin skulle falla under denna rättighet. Därutöver kan din önskan att handla med bitcoin krocka med bankens skyldigheter enligt penningstvättslagen. På senare tid har många bedrägerier men även andra brott skett just vid handlandet av bitcoin, vilket banken även anförde i sitt svar. Banken har en skyldighet att motverka ekonomisk brottslighet och kan med beaktande av säkerhetsrisker förbjuda eller begränsa vissa typer av transaktioner. Jag förstår att detta ställer till det för dig i och med att du inte kan förfoga över dina pengar så som du själv vill. Min rekommendation är därför att du försöker hitta en annan bank som kan uppfylla dina önskemål.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (453)
2021-09-07 Behövs gåvobrev när man ger bort pengar?
2021-08-21 Bilservice stulit dator
2021-08-18 Vem ansvarar för tjänstebil med körförbud?
2021-08-09 Postväxel förfallotidpunkt

Alla besvarade frågor (95675)