Kan banken neka inlösen av postväxel?

2020-05-15 i Övriga brott
FRÅGA
Hej. 2004 sålde jag mitt hus och fick då 3 postväxlar utskrivna på tillsammans 545000 kr utskrivna.Dessa postväxlar låg orörda i min FD makes tillhörigheter Han gick bort i december 2019. Vi var skilda sedan 2001.När jag nu vill ta ut pengarna så måste jag redogöra för vart pengarna kommit från. Jag har inga papper kvar från försäljningen. Jag trodde att banken sparar på sådana saker.Postväxlarna är i mitt namn och ska undertecknads av mig personligen. På grund av dessa postväxlar har jag befunnit mig på obestånd under alla dessa år.Vad är att göra? jag försöker nu få kontakt med köparna till huset och de var ju med när vi ordnade alla papperen.Vad finns mer att göra ? M V H och tacksam för svar
SVAR

Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar din fråga som att banken nekar din förfrågan att lösa in en postväxel. Detta är en fråga som regleras främst av Penningtvättslagen.

Vad innebär penningtvättslagen?

Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.

Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).

Varför vill banken veta var pengarna kommer från?

Bankerna har idag enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken. Banken har en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Den information som inhämtas om och av kunden behandlas konfidentiellt och omfattas givetvis av banksekretess.

Vad innebär detta för dig?

Sammantaget har banken en omfattande skyldighet att motverka penningtvättsbrott. Vid misstänkta transaktioner och insättningar, oftast transaktioner av högre belopp, har banken en skyldighet att ifrågasätta pengarnas ursprung. Utredningen leder dessvärre ofta till olägenhet för dig som kund. Däremot är det bankens skyldighet att handla på detta sätt. Det är din skyldighet att visa var dessa pengarna kommer ifrån. Banken har därmed ingen skyldighet att lösa in denna postväxel.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (911)
2021-02-22 Är det ett brott om kassapersonal säljer folköl till minderårig?
2021-02-20 Urkundsförfalskning vid misstänkt förfalskning av signatur?
2021-02-19 Beloppsgränser och preskriptionstider för bidragsbrott
2021-02-16 Straffvarning

Alla besvarade frågor (89540)