FrågaSKATTERÄTTAvdrag29/04/2019

Kan avdrag göras i Sverige för kapitalförlust som gjorts i utlandet?

Hej!

Vi har en lägenhet i Turkiet som vi kommer att sälja. Priserna har gått ner vilket gör att vi kommer sälja lägenheten med en förlust på nära 500' SEK. Jag är svensk, bor permanent i Sverige och betalar skatt här. Pengarna skickades från Sverige till Turkiet och ska tillbaka till Sverige. Kan vi göra något avdrag för förlusten här i Sverige?

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar reglerna i inkomstskattelagen (IL). I mitt svar kommer jag att utgå från att du är obegränsat skattskyldig i Sverige med hänsyn till att du är bosatt här. Detta innebär att du är skattskyldig för alla inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL).

Kan avdrag göras för förlust vid försäljning?

Inledningsvis måste det avgöras om er lägenhet är en privatbostadsrätt eller en näringsbostadsrätt. Jag utgår från att det är en privatbostadsrätt, alltså att den är avsedd att bebos. Om det uppkommer en förlust vid försäljning av en privatbostadsrätt ska 50 % av förlusten dras av (46 kap. 18 § st. 2 IL). Förlusten måste dock vara verklig (44 kap. 23 § IL). Det innebär att det inte ska finnas en benefik avsikt (gåvoavsikt) med försäljningen som inte är affärsmässig. En försäljning till t.ex. ens barn till under marknadsmässig pris kan utgöra en förlust som inte anses verklig enligt lagen.

I ert fall verkar ni sälja lägenheten till ett pris som motsvarar det marknadsmässiga priset. Jag antar därför att förlusten är verklig. Cirka 250 000 kr (50 %) av er förlust ska därmed dras av i Sverige.

Jag hoppas att det svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare