Kan arvsskatten återinföras?

2020-09-26 i Arvsskatt
FRÅGA
Är det risk att arvsskatt återinförs?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsskatten är sedan 2005 avskaffad i Sverige. Ifall den kommer att återinföras eller ej är helt beroende av politiska beslut i riksdagen. Det har förts fram motioner från några ledamöter i riksdagen om att utreda ifall arvsskatten ska återinföras (se exempel motion 2013/14:Sk403 och motion 2011/12:Sk429) men förslagen har fått avslag. Mig veterligen finns inget skarpt förslag om att återinföra arvsskatten i nuläget, men det kan som sagt ändras beroende på politiken.

Det går således inte att säga om arvsskatten kommer att återinföras igen framöver eller om den förblir slopad, utan det beror på vilken politik som förs och vad en majoritet av riksdagen röstar för vid ett sådant förslag.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskatt (112)
2021-03-28 Ska man betala skatt när arv fördelas mellan arvtagarna?
2021-03-26 Behöver man ta med en gåva eller förskott på arv i deklarationen?
2021-03-18 Finns arvsskatten kvar i Sverige?
2021-02-27 Kan förskott på arv beskattas retroaktivt?

Alla besvarade frågor (91353)