Kan arvsklasserna påverka möjligheten att skriva testamente utefter egna önskemål?

Jag är ensamstående utan barn och har skrivit testamente där jag endast vill att en av mina halvbröders barn är förmånstagare. Kan jag utesluta de andra brorsbarnen då de tillhör samma arvsklass? Har även gett legat till andra personer utanför familjen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall du har rätt att testamentera till vem du vill eller om du måste anpassa ditt testamente utefter arvklasserna. Reglerna som är relevanta i ditt fall återfinns i Ärvdabalken (ÄB).

Vad menas egentligen med arvklasser

Inom svensk arvsrätt finns det tre grupper som den avlidnes släktningar delas in i och som har rätt till arv. Grupperna kallas för arvklasser och bland dessa tre finns en viss turordning.

De personer som tillhör den första arvklassen har rätt att få ut sin del av arvet (sin arvslott) först. Finns det inga personer som tillhör denna arvklass går rätten till arvet istället över till de som tillhör den andra arvklassen och så vidare.

Undantaget för bröstarvingars rätt till lagrätt blir inte aktuellt i ditt fall

Till den första arvklassen hör den avlidnes barn, 2:1 ÄB. Dessa kallas för bröstarvingar och har alltså rätt att ta del av arvet först. Eftersom du inte har några barn har du heller inga bröstarvingar. Varför jag tar upp detta är för att bröstarvingar är de enda personerna som alltid, oavsett vad den avlidne skulle skriva i sitt testamente, har rätt till sin laglott, 7:1 ÄB. Med laglott menas hälften av den del av arvet (arvslott) bröstarvingen hade fått rätt till om den avlidne inte skrivit ett testamente, 7:1 ÄB. Om en bröstarvinge hade fått 100 000 kr i arv av en avliden som inte skrivit ett testamente hade bröstarvingen alltså alltid haft rätt att få ut 50 000 kr om den avlidne hade skrivit ett testamente där bröstarvingen inte nämndes som förmånstagare. Detta hade bröstarvingen kunnat åstadkomma genom att påkalla jämkning av testamentet, 7:3 ÄB.

Sammanfattningsvis

Eftersom din halvbrors barn inte är dina bröstarvingar utan just din halvbrors finns det inga hinder för dig att skriva ditt testamente utefter dina egna önskemål. Att brorsbarnen tillhör samma arvsklass är visserligen korrekt men det kommer inte få relevans i relation till ditt arv utan spelar enbart roll för hur din halvbrors eventuella arvsfördelning kommer se ut.

Viktigt att tänka på är att testamentet måste uppfylla de formkrav som återfinns i 10:1 ÄB, dvs kraven på att testamentet ska vara skriftligt, undertecknat och bevittnat av två vittnen samtidigt närvarande.

Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Mvh,Jennifer ErikssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning