Kan arvskifte ske innan bostadsrätt är såld?

Jag representerar dödsboet efter min mor. Det är jag och min syster som är arvingar och vi är överens om allting. Min mor lämnade efter sig pengar och en bostadsrätt. Bostadsrätten kommer säljas så snart bouppteckningen som är inskickad är godkänd. Jag har hört att arvsskiftet inte kan ske förrän året efter bostadsrätten är såld, då den försäljningen ska skattas på nästkommande år, och först efter nästa års deklaration kan jag och min syster få ta del av de pengar som finns. Min fråga är, kan jag och min syster dela upp en del av de pengar som finns idag, redan efter bouppteckningen är godkänd, men innan bostadsrätten är såld? Alltså utan att vänta på nästa års deklaration. Bostadsrätten kommer att säljas med en sådan vinst att vinstskatten kommer att kunna betalas. Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att den rör ett arv. Du och din syster representerar dödsboet efter er mor. Ni är överens om hur arvet som sådant ska fördelas. Bostadsrätten kommer att säljas efter det att bouppteckningen är klar. Du undrar nu om arvskiftet kan ske innan bostadsrätten är såld och om ni kan dela upp pengarna från arvet innan försäljningen.


Jag kommer först att ta upp arvskifte och hur det fungerar och sedan applicera detta på din fråga.


Arvskifte

Innan arvskifte kan ske görs en bouppteckning, vilket innehåller de skulder och tillgångar som den avlidne hade. När bouppteckningen är klar ska den registreras hos Skatteverket. Sedan ska den avlidnes räkningar och skulder betalas inom ramen för dödsboförvaltningen. Först därefter sker arvskiftet och dödsbodelägarna får ut sina arv.

När det finns en bostadsrätt i ett dödsbo finns det två vägar att gå. Antingen kan dödsbodelägarna sälja bostadsrätten från dödsboet (medan dödsboet fortfarande äger lägenheten), eller så kan man vänta med att sälja bostadsrätten och skifta arvet. I det senare alternativet äger arvingen bostadsrätten och kan då sälja den.


Beskattning

Vinsten från bostadsrätten ska beskattas med samma skatteregler oavsett om det är ett dödsbo eller arvinge som äger den. Det kan vara bra att komma ihåg att det inte finns någon arvsskatt i Sverige, så arvingen som äger bostadsrätten kommer beskattas för vinsten när denne säljs. Ur skattesynpunkt spelar det ingen roll om bostadsrätten säljs från dödsboet eller från arvingen – beskattningen är densamma. Oavsett om bostadsrätten säljs genom dödsboet eller arvingen så kommer den att hamna på nästa års deklaration. Ex. om ni säljer den 2024 så beskattas den 2025, och om ni säljer den 2025 så beskattas den 2026.

Som jag tolkar det så kan arvskiftet kan dock ske ändå, när bostadsrätten är såld. Det finns ingen tidsgräns på att den ska ske nästa år, utan det är beskattningen för bostadsrätten som sker nästkommande år.

Det kan också vara bra att känna till vem som kan hållas ansvarig för bostadsrätten om den skulle innehålla eventuella fel. Om dödsboet äger bostadsrätten så blir dödsboet ansvarigt för fel i bostadsrätten vilket bekostas med arvspengarna. Om det istället är en arvinge som äger bostadsrätten så är den personligt ansvarig för eventuella fel.


Din situation

Eftersom ni är två syskon som ska dela på arvet hade det varit klokt att låta bostadsrätten säljas genom dödsboet. Detta eftersom dödsboet blir ansvarig för eventuella fel i bostadsrätten. Men som jag tolkar det så kan i sådana fall inte arvskifte ske förrän bostadsrätten är såld. Om någon av er, eller tillsammans, ärver bostadsrätten och blir ägare till den så kan arvskifte ske innan den är såld. Men då kommer beskattningen att upptas i din/era deklarationer istället för dödsboets.


Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!


Om du har fler frågor om ditt ärende är du välkommen att höra av dig till mig på tilda.hansson@lawline.se, så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig ytterligare.

Du är även välkommen att höra av dig på nytt genom våra betaltjänster eller ordinarie byråverksamhet.

Med vänlig hälsning,

Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000