Kan arvingarna avstå eller avtala om arv för efterlevande makes fördel

Fråga gällande arv. Maken har avlidit och det finns 3 särkullsbarn på hans sida. Inget äktenskapsförord finns och undrar nu om det är möjligt för särkullsbarnen att enbart ärva efter sin far och inte pengar som efterlevande makan fått som omärkt gåva. Barnen vill inte ha makans pengar ur bouppteckningen utan endast sin fars kvarlåtenskap. Är det möjligt att avtala om detta? Hur går jag tillväga?

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Särkullbarnen ärver bara efter sin far, det är mycket riktigt utgångspunkten. Om det sker bodelning kommer särkullbarnen att även ärva de delar som tillfaller den döde vid bodelningen. Eftersom ni inte har något testamente kommer särkullbarnen ärva allt efter sin far och du som make inget (3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB)).

Det finns i huvudsak två möjligheter för dig, som jag ser det. Vilket sätt som är bäst beror på hur din och din makes ägandeförhållande såg ut. Det ena sättet är att du som efterlevande make begär bodelning där var och en behåller sitt (12 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Det andra möjligheten är att särkullbarnen avstår sitt arv.

Bodelning där var och en behåller sitt:

För att det ska löna sig att bodela på detta sätt så ska du äga mer än din avlidne make. Konsekvensen av att du avstår bodelning är att det som du äger tillhör dig och det som din avlidne make ägde tillhör dödsboet.

Avstå arv:

Särkullbarnen kan avstå sitt arv helt eller delvis till förmån för efterlevande maka. I normalfallet gör man det för att istället ta ut det som efterarv (3 kap. 9 § ÄB). Det innebär att de ärver efter att du har dött. Om de avstår med rätt att få efterarv har du under tiden möjlighet att förfoga med tillgångarna hur du vill, med begränsningen att du inte kan testamentera bort dem. Gåva kan också få vissa konsekvenser. Huvudregeln är att omyndiga barn inte får avstå arv, men för arvsavstående enligt 3 kap. 9 § ÄB finns det ett undantag (15 kap. 6 § 2 stycket Föräldrabalken), det krävs då överförmyndarens samtycke.

Något om avtal:

Tyvärr kan ni inte avtala om detta då du inte är dödsbodelägare. Arvingarna är dödsbodelägare (18 kap. 1 § ÄB). Det är dödsbodelägare som har möjlighet att avtala om arvet i arvskiftet ( 23 kap. 1 § ÄB). Möjligen skulle de kunna komma överens om att genom gåva skänka pengar till dig som efterlevande maka.

Sammanfattning:

Sammanfattningsvis finns alltså i huvudsak två sätt att lösa situationen. Dels genom att bodela genom att var och en får behålla sitt och dels genom ett frivilligt avstående av arv för efterarv av arvingarna. Ta gärna hjälp av en jurist när ni utformar er lösning.

Franck OlofssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000