Kan arvingar ärva bostad där arvlåtare är inneboende?

FRÅGA
Jag och min sambo bygger ett nytt hus ,min sambos far skall med flytta in i vårt nya hus.Om min svärfar avlider kan hans andra barn kräva något från oss pengamässigt?Min sambo och hans syster har ingen bra kontakt i dagsläget.Det är jag och min sambo som står som ägare av huset,svärfar blir bara inneboende hos oss.Tacksam för svar/ Viktoria
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom det inte framgår av frågan om din svärfar är gift eller inte utgår jag ifrån att han är ogift. Närmaste arvingar efter honom är därför hans barn, vilket framgår av 2 kap. 1 § ärvdabalken. Såvida inget testamente finns kommer således din sambo och dennes syskon att ärva allt från sin far och dela lika på kvarlåtenskapen. Skulle det vara så att han är gift eller senare gifter sig kommer hela arvet att tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ärvdabalken).

Det arv som ska fördelas efter en avliden person är naturligtvis dennes egendom. Såvida inte din svärfar äger fastigheten eller är samägare till den kan alltså ingen heller ärva den från honom. Det faktum att en person är inneboende i en bostad kan inte leda till att dennes arvingar ärver hela eller en del av bostaden. Det krävs i sådant fall att personen förvärvar äganderätt av bostaden på något sätt. Reglerna om så kallad ''dold samäganderätt'' torde inte kunna användas för att tillerkänna äganderätt av huset till din svärfar eftersom dessa regler gäller mellan makar.

Så länge det är du och din sambo som äger huset kan alltså inte övriga arvingar från din svärfar ställa krav om arvsrätt mot dig och din sambo!

Hoppas att Du har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (885)
2021-01-14 Har vi någon rätt att ärva del av huset trots att pappa har gett bort sin halva?
2021-01-07 Vad händer med aktieinnehavet om en medlem i aktieklubb avlider?
2020-12-31 Särbor och arv
2020-12-28 Kan min biologiska förälders barn ärva mig?

Alla besvarade frågor (88180)