Kan arv göras till enskild egendom med hjälp av äktenskapsförord?

2021-08-18 i Enskild egendom
FRÅGA
Jag och min fru kommer av tredje man (min faster och hennes moster, änkor från barnlösa äktenskap) framgent ärva genom testamente. Min frus arv är, till skillnad från mitt, i testamentet specificerat som enskild egendom. Vi önskar att båda arven (även mitt) ska bli enskild egendom. Kan detta lösas genom ett äktenskapsförord? Ex. "Framtida arv i samtliga delar från makarna A och B C:sson samt D och E F:sson skall utgöra enskild egendom."Måste äktenskapsförordet registreras eller räcker det med ett dokument i varsitt likalydande exemplar som förvaras av oss var för sig?Bodelning under vårt äktenskap behövs väl inte?
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga innehåller flera olika frågeställningar och jag tänker dela upp dem så du enkelt kan hitta ett svar på respektive. Lagstiftningen på området är i huvudsak äktenskapsbalken (ÄktB).

Kan det lösas genom äktenskapsförord?

Det går att göra egendom till enskild genom äktenskapsförord. Eftersom din frus arv är enskild egendom genom testamente, men inte din del, så utgör din del giftorättsgods och kommer därför delas lika mellan dig och din fru (10 kap. 1 § ÄktB). Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan ni komma överens om att egendomen du har fått i arv ska utgöra din enskilda egendom (7 kap. 3 § första stycket ÄktB).

Måste äktenskapsförord registreras?

Ett äktenskapsförord har vissa formkrav. Det ska bland annat vara skriftligt och undertecknat av både dig och din fru (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Ytterligare ett krav som ställs upp är att äktenskapsförordet ska vara ingivet för registrering hos skatteverket (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB). Det räcker därför inte att ni har varsitt likalydande exemplar förvarat hos var och en av er, det är i sig verkningslöst.

Behövs bodelning under äktenskapet?

Om ni enbart vill göra viss egendom till enskild, exempelvis arvet som du nämner, krävs det inte att ni gör någon bodelning under äktenskapet. Äktenskapsförordet kommer i sig tillgodose behovet av att egendomen ska anses som din enskilda.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp för dig. Är något otydligt eller om du har en annan fundering är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga.

Vänliga hälsningar,

Madelen Henriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?