Kan arv bli enskild egendom genom testamente?

2019-04-29 i Enskild egendom
FRÅGA
HejMin mamma har gått bort och då har min pappa fått allt efter henne då de var gifta. När min pappa så småningom går bort så kommer ju jag och min bror att ärva 50/50 av pappas alla tillgångar.Jag är gift och vi har två gemensamma barn, inga andra barn. Min bror ska gifta sig nu och han har tre barn sedan tidigare. Den nya frun har inga barn sedan tidigare.Blir arvet från pappa, min brors personliga egendom? Borde han skriva ett äktenskapsförord? Vad händer om min bror dör, får nya frun allt eller går det till hans barn?Kan pappa skriva ett testamente nu som underlättar? Han vill inte att allt går till nya frun.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om arvet som din bror får av eran pappa kommer bli din brors enskilda egendom eller inte. Samt vad som händer när din bror dör om det är hans barn som ärver då.

Jag har valt att dela upp de olika frågorna för att göra svaret mer lätt försåtligt. De aktuella lagarna är Ärvdabalken (ÄB) men även i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Blir arvet från pappan din brors personliga egendom och kan din pappa skriva ett testamente?
Egendom kan bli enskild egendom genom ett antal sätt. Huvudregeln är att egendom är giftorättsgods om inte annat anges. Vilket innebär för att arvet som din bror får ska vara enskild egendom måste arvet han får ha blivit just enskild egendom. Enskild egendom blir det i följande sätt: genom äktenskapsförord, gåvor som ena maken har fått med villkoret att det ska vara makens/makan enskilda egendom, egendom som maken har fått genom arv eller testamente där det framkommer att egendomen ska vara enskild egendom (7 kap. 1 och 2 § ÄktB).

Det innebär att om din pappa inte skriver, då troligast ett testamente, som säger att det som du och din bror ärver ska vara enskild egendom är egendomen inte det. Egendomen kommer då att vara giftorättsgods, vilket innebär att egendomens värde kommer att hälften delas vid en ev. bodelning (7 kap. 1 och 2 § ÄktB och 11 kap. 1 och 3 § ÄktB).

Därför bör din pappa skriva ett testamente, om din pappa vill, att det du och in bror ärver ska vara enskild egendom. För om inget skrivs kommer det som din bror få att beaktas som giftorättsgods och kommer därmed att ingå i bodelningen vid en ev. skilsmässa eller dödsfall. Din pappa kan därför skriva ett testamente som underlätta och gör egendomen din bror ärver ska vara hans enskilda egendom. Din bror kommer då inte att behöva göra något för att arvet bara enskild egendom.

Så för att besvara frågan, din pappa kan skriva ett testamente som säger att egendomen ska vara enskild egendom.

Borde din bror skriva ett äktenskapsförord?
Om din pappa inte skriver ett testamente kommer din bror behöva skriva ett äktenskapsförord för att göra arvet till sin enskilda egendom. I äktenskapsförordet skriver då din bror och hans fru vilken egendom som ska vara enskild egendom. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt och undertecknas av båda din bror och hans fru. Det ska även skickas in till skatteverket för registrering (7 kap. 1, 2 och 3 § ÄktB).

Om han bör upprätta ett äktenskapsförord eller inte beror såldes på om eran pappa skriver en testamanet eller inte. Men även om din bror vill att arvet ska vara enskild egendom eller inte. Om han vill det och eran pappa inte upprättar något testamente så måste din bror upprätta ett äktenskapsförord för att göra egendomen till enskild egendom.

Vem ärver om din bror dör, hans fru eller barnen?
Vanligtvis är det så att den efterlevande maken/makan som kommer att ärva. Den efterlevande makan ärver med fri förfoganderätt bara om det finns gemensamma barn eller inga barn alls. Men eftersom, vad jag tolkar frågan som, inte finns några gemensamma barn utan bara särkullbarn till din bror är det särkullbarnen som ärver allt. Särkullbarnen har rätt att få ut sitt arv direkt och kommer få dela lika på hela arvet (2 kap. 1 och 3 kap. 1 § ÄB)

Den efterlevande makan kommer inte ärva alls eftersom det inte finns några gemensamma barn och för att det finns särkullbarn som då ärver.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är det bara att återkomma!

Sofia Wedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (343)
2019-10-28 Vem ärver huset? Särkullsbarnen eller den efterlevande maken?
2019-10-25 Hur man gör arv till arvtagarens enskilda egendom
2019-09-29 Vad händer om enskild egendom används för köp av hus?
2019-09-11 Enskild egendom vid arv

Alla besvarade frågor (74755)