Kan arbetsskadelivränta utmätas?

2019-02-13 i Utmätning
FRÅGA
Kan kf göra utmätning på arbetsskadelivränta? Har hamnat hos kf pga långvarig sjukskrivning pga sjukdom pga arbetet.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 5 kap 8 § Utsökningsbalken (UB) framgår att livränta får utmätas i den mån den inte behövs för gäldenärens försörjning och fullgörande av underhållsskyldighet. Detta innebär att utmätning inte får ske utöver vad man behöver för att klara existensminimum.

Det belopp som ska vara undantaget från utmätning kallas för förbehållsbelopp och ska då motsvara existensminimum. Det är Kronofogdemyndigheten som bestämmer hur stort detta förbehållsbelopp ska vara och det bestäms utifrån ett normalbelopp som fastställs varje år. I förbehållsbeloppet ingår dels ens boendekostnad och dels det normalbelopp som ska täcka de vanliga levnadskostnaderna. Normalbeloppet omfattar alltså vanliga levnadskostnader förutom boendekostnad. För 2019 är normalbeloppet 4923 kronor för en ensamstående vuxen, beloppet är alltså högre om man har familj. Efter utmätning ska man ha kvar minst förbehållsbeloppet.

Innan Kronofogden genomför en utmätning görs en bedömning av gäldenärens ekonomiska situation och utifrån den bestäms sedan vilka belopp som ska utmätas. Med anledning av detta är det bra att se till att Kronofogden har all information som behövs om ens ekonomiska situation för att beloppen som sedan utmäts inte blir för stora.

Livränta får alltså utmätas i den mån den inte behövs för gäldenärens försörjning, dvs för att klara existensminimum.

Hoppas svaret gett dig klarhet i frågan och tveka inte att höra av dig igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (443)
2020-07-01 Vad kan vi göra när Kronofogden utmätt egendom som inte är gäldenärens?
2020-06-29 Kan kronofogden utmäta en hyresrätt?
2020-06-25 Hur kan utmätning se ut som?
2020-06-18 Kan jag överlåta min bostadsrätt för att undvika att den utmäts?

Alla besvarade frågor (81821)