Kan ansöka om god man/förvaltare göras redan nu för eventuella framtida behov?

FRÅGA
Hej!Min fråga lyder enligt följande:Vi är två barnlösa sam/särbor som skall ärva varandra när den tiden är kommen, ingen av oss har egna barn.Vi har tidigare varit gifta med varandra.Min fråga är, finns det någon möjlighet för oss att redan nu, när vi är i vårt fulla förstånd, att själva välja och ansöka varandra till gode män/förvaltare för oss? Alltså, jag blir hans och han blir min när den tiden är kommen, och att vi gör det redan nu?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

Eftersom frågan rör godmanskap och förvaltarskap blir föräldrabalken tillämplig som du finner här.

Enligt 11:4 och 11:7 kan godmanskap och förvaltarskap enbart ges den som redan har svårigheter med att ta hand om sig själv. I 11:15 står det "Ansökan om förordnande av god man enligt 1-4 §§ eller förvaltare får göras av förmyndare, den som ansökningen avser, om han eller hon har fyllt sexton år, samt av hans eller hennes make eller sambo och närmaste släktingar." Den direkta kopplingen till 11:4 och 11:7 gör att man kan dra slutsatsen att det är först när godmanskap och förvaltarskap blir aktuellt att lämna in en ansökan.

Slutsats: Tyvärr kan ni inte redan nu ansöka om att bli god man alternativt förvaltare för er partner i framtiden.

Om det är några oklarheter eller om följdfrågor dykt upp, tveka inte att höra av dig igen!

Mikael Jonasson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll