Kan annan än förälder vara vårdnadshavare?

2016-12-13 i Barnrätt
FRÅGA
Kan man som utomstående (kontaktperson) få delad vårdnad om ett barn som man inte är släkt med, om den ensamstående föräldern vill det?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om vårdnad, boende och umgänge finner du i 6 kap. Föräldrabalken (FB). Att ha vårdnaden om ett barn innebär att man har det juridiska ansvaret för barnet. Enligt 6 kap. 2 § FB är det föräldrarna som är vårdnadshavare för barnet, om inte rätten anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Särskilt förordnade vårdnadshavare utses när båda föräldrarna till exempel är avlidna eller på något sätt varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden, 6 kap. 8a-9 §§ FB. Det är således inte möjligt för en utomstående att ha delad vårdnad med barnets ena förälder.

Med vänliga hälsningar,

Hanna Lindsten
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1616)
2021-01-24 Kan man som faster och farmor få till umgänge med barn, trots att mamman till barnen inte vill?
2021-01-24 Måste pappan godkänna att dottern tar hål i öronen?
2021-01-17 Vem kan begära faderskapstest?
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?

Alla besvarade frågor (88447)