Kan anmärkningar om språkkunskaper räknas som diskriminering?

2019-09-12 i Trakasserier
FRÅGA
Hej,Jag arbetar som enhetschef inom vården och upplever att en av mina anställda talar med nedvärderande ton till mig. Ett exempel är att hon ibland sätter igång och skickar sms där hon tydligt skriver att jag ska googla vissa ord e att förstå orden. I och med jag har utländsk bakgrund så uppfattar jag att hon påpekar att jag ska googla saker för att mitt språk brister. Räknad detta som diskriminering. Jag känner mig väldigt kränkt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att gå in i diskrimineringslagen. Etnisk tillhörighet är en grund för diskriminering som skulle kunna vara aktuell beroende på omständigheterna, 1 § diskrimineringslagen.

Med etnisk tillhörighet enligt diskrimineringslagen åsyftas en individs ursprung, hudfärg eller liknande förhållanden.

Diskriminering i form av trakasserier

Att den anställde anmärker på ditt språk skulle kunna vara en del av en diskriminering, men troligtvis är det inte i sig en grund om inte omständigheterna är väldigt extrema. Det måste gå att visa att hon nedvärderar dig på grund av att du har en annan etnisk bakgrund. I rättsfallet AD 2009 nr 4 nämns det att en del utav gärningsmännens trakasserier var att de sa att de inte förstod vad personen sade. Dock ska det anmärkas att de även gav honom nedsättande öknamn kopplat till hans etnicitet.

Vad bör du göra?

Sammanfattningsvis kan jag inte utifrån din information säga att du blivit utsatt för diskriminering i lagens mening. Kanske kan du som chef ta ett samtal med den anställde och fråga varför den gör dessa anmärkningar, framgår det då att det beror på din etniska bakgrund så har du ett bättre underlag. På diskrimineringsombudsmannens hemsida hittar du information om hur man anmäler ifall du skulle vilja göra det.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Daniel Sandström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trakasserier (66)
2020-03-24 Provocerad Uppsägning
2020-03-09 Eventuell diskriminering vid arbetsintervju.
2020-02-28 Trakasserande uttalanden från en arbetstagare
2020-01-25 Diskriminering av arbetsgivare

Alla besvarade frågor (78661)