Kan andra än föräldrar bli vårdnadshavare?

2020-12-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Måste barnet vara skrivet hos en av sina egna vårdnadshavare? Går det att skrivas hos annan myndig familjemedlem?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du undrar om andra myndiga personer utöver föräldrarna kan utses som vårdnadshavare för ett barn. Det är möjligt att domstolen beslutar att andra än föräldrarna ska vara vårdnadshavare efter en anmälan från socialnämnden. Dessa fall är oftast då båda föräldrarna är olämpliga vårdnadshavare pga. att de försummat sina vårdnadsskyldigheter eller missbrukar alkohol/narkotika. Då kan domstolen utse en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare och flytta över barnets vårdnad, 6 kap. 7 § st. 2 Föräldrabalken.

När det gäller andra familjemedlemmar så är det även här möjligt att flytta över vårdnaden till dessa ifall barnet stadgande har bott och fostrats hos dem. Det måste vara uppenbart att det är lämpligast för barnet att bo hos dessa familjemedlemmar. Efter anmälan från socialnämnden kan domstolen besluta att ge vårdnaden till en eller flera av de familjemedlemmar som tagit hand om barnet, 6 kap. 8 § Föräldrabalken.

Förutsättningarna för att bli en särskilt förordnad vårdnadshavare är att man är myndig och har möjlighet att ge barnet en god fostran, trygghet och omvårdnad, 6 kap. 10a § Föräldrabalken.

Återkom om du har fler frågor!

Vänligen,

Hellin Gültekin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (827)
2021-04-21 Kan mitt ex bli vårdnadshavare?
2021-04-17 Kan jag kräva ensam vårdnad?
2021-04-15 Vem betalar kostnader för umgänge?
2021-04-11 Kan jag flytta med vår gemensamma son utan att genomgå en rättstvist?

Alla besvarade frågor (91430)