Kan all kvarlåtenskap testamenteras bort till den efterlevande maken?

2017-09-10 i Testamente
FRÅGA
Hej. Vi har ett barn gemensamt, maken har 2 sen tidigare och jag ett. Vi vill båda sitta i skyddat bo om någon av oss dör före den andre. Vi vill att alla barn får ut sina delar av arvet när vi båda dött. Maken vill att jag absolut ska ha allt kvar tills jag dör om han avlider före mig, då han har haft den största inkomsten och jag varit hemma de senaste 20 åren. Hur löser vi detta.
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Jag kommer i mitt svar att hänvisa till ärvdabalken, ni hittar den här.

Skriva testamente till efterlevande makens fördel

Ni kan absolut skriva ett testamente mellan er för att skydda den andra maken. Detta gör ni genom att upprätta ett testamente där ni skriver vad ni vill ska hända med er respektive kvarlåtenskap. Det är viktigt att ni följer kraven som ställs upp för att testamentet ska bli giltigt. Det ska vara skriftligt och bevittnat samt innehålla:

- Redogörelse för hur kvarlåtenskapen ska fördelas.

- Undertecknande + namnförtydligande + personnummer

- Ort och datum

- Underskrift av vittnen som intygar att förordnandet förklarats vara er yttersta vilja + namnförtydligande + personnummer.

(se 10 kap 1 § ärvdabalken)

Ni kan inte testamentera bort barnens laglott

Det kommer dock inte gå att garantera den andra maken hela sin kvarlåtenskap. Även fast ni har ett testamente har nämligen era barn sedan tidigare alltid rätt att direkt kräva ut sin s.k. laglott efter sin avlidne förälder. Ert gemensamma barn kommer dock inte kunna få sin del förrän ni båda har avlidit. Laglotten kan alltså inte testamenteras bort, men om hela kvarlåtenskapen har förordnats till någon annan måste barnen påkalla jämkning för att få ut sin laglott. (7 kap 1 och 3 §§ ärvdabalken)

Ni kan alltså självklart skriva ett testamente till fördel för den efterlevande maken, men den avlidne makens barn sedan tidigare kommer alltid ha rätt att få ut sin laglott direkt efter dennes bortgång. Detta kan ni inte testamentera bort.

Hoppas ni har fått svar på er fråga, annars får ni gärna återkomma i kommentarsfältet här nedan! Det finns mallar för testamente på nätet, men det kan vara svårt att skriva ett testamente som är tillräckligt tydligt för att slippa tolkningssvårigheter vid ett framtida arvsskifte. Skulle ni vilja ha hjälp med att upprätta ett testamente är ni därför varmt välkomna att ta hjälp av Lawline Juristbyrå, här kan ni boka en tid!

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2971)
2021-11-27 Vem kan göra anspråk på ett testamente?
2021-11-27 Vittnen och testamente
2021-11-24 Tolkning av testamente
2021-11-24 Kan efterlevande make testamentera bort den först avlidnes egendom?

Alla besvarade frågor (97371)