Kan äktenskapsförord jämkas?

Hej!

Vi har varit gifta nästan i 20 årstid.

Vi har inga gemensamma barn tillsammans. Vi är helt överens om att vi ska skriva ett äktenskapförord där vi skriver att allt vi äger själva ska vara enskild egendom vari den andra inte ska ha giftorätt i.

Men när vi läser på vissa ställen så står det att äktenskapförord kan bli ogiltig om den ena partner har mer pengar vid en ev skilsmässa? Hur kan detta vara möjligt om man nu skriver äktenskapförord och båda är överens om allt? Vem är det som bestämmer om äktenskapsförordet ska vara giltigt eller inte?

Man skriver ett äktenskapförord av en anledning, så hur ligger det till med detta egentligen? Skulle vara väldigt tacksam för en förklaring om det verkligen får gå till så här.

I så fall så är det totalt meningslöst att skriva äktenskapförord om det ändå inte ska gälla om den ena partnern har sparat undan en större summa pengar. Detta är pga att vi har särkullbarn och vi vill inte att dom ska komma åt pengarna som jag har sparat ihop om min fru skulle dö. Vi är även överens om det skulle bli skilsmässa i framtiden. Vi har alltid haft delad ekonomi hela tiden vi har varit gifta pga särkullbarnen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Genom äktenskapsförord kan makarna föreskriva vilken egendom som ska vara enskild vid en eventuell bodelning. Är all egendom enskild behöver ingen bodelning genomföras (9 kap. 1 § ÄktB).

Kan äktenskapsförord jämkas?

Ett äktenskapsförord får jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen om det är oskäligt med hänsyn till innehållet, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt (12 kap. 3 § ÄktB). Detta är emellertid en undantagsföreteelse då grundprincipen är att avtal ska hållas. Undantaget ska tillämpas restriktivt.

Hela äktenskapsförordet måste inte vara oskäligt för att kunna jämkas, utan ett villkor kan vara oskäligt och bli föremål för jämkning medan resterande delar av äktenskapsförordet gäller fullt ut.

När kan jämkning ske?

Jämkningsregeln kan användas exempelvis om en make har en betydande mängd giftorättsgods än den andra maken och den andra maken har sin värdefulla egendom som enskild egendom och endast lite giftorättsgods. Det kan även handla om ojämna ekonomiska förhållanden inom äktenskapet så som om ena maken har varit hemma och skött om hemmet medan den andra maken arbetat och båda makarna har endast enskild egendom. Då kan det bli betydande skillnader och maken som varit hemma och inte har så mycket egendom lämnas tomhänt.

Jämkning kan komma i fråga om egendomen som gjorts till enskild egendom lett till en påtaglig snedvridning av makarnas ekonomiska förhållanden.

Hur kan jämkning påkallas?

Prövning om ett äktenskapsförord är oskäligt och bör jämkas görs av domstolen efter ansökan från den som vill få äktenskapsförordet prövat.

Som ovan nämnt tillämpas jämkningsregeln ytterst endast i undantagsfall och tillämpningen är väldigt restriktiv. HD har bara prövat frågan om jämkning enligt 12 kap. 3 § ÄktB en gång i rättsfallet NJA 1993 s. 583 där de kom fram till att jämkning inte skulle ske.

Sammanfattning

Jämkning av äktenskapsförord kan alltså ske, men det kan endast tillämpas i undantagsfall. En del ojämlikheter är godtagbara eftersom man har olika egendom och olika sparkapital etc. Regeln finns mer till för oskälighet så som om ena maken skulle ha en stor betydande summa medan den andra maken står helt utan någon egendom efter ett långt äktenskap. Som utgångspunkt gäller dock att avtal ska hållas och att äktenskapsförordet utgör makarnas gemensamma vilja och därmed ska tillämpas så som det är skrivet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning