Kan åklagaren bestämma med vilka personer kommunikation får ske för en häktad person?

FRÅGA
Hej, min vän är häktad i 2 månader och jag har skickat 2 brev tills nu. Under tiden hans mamma fick ett brev från honom och frågar om jag har fått hans brev, det som jag inte fått. Jag undrar nu om det dröjer tills jag får brevet eller åklagaren kan bestämma med vilka personer han kan ha kontakt via brev ? Enligt det som står i brevet, han har skickat brev till mig 2 veckor senare innan att skicka till sin mamma. Tack på förhand
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga besvaras med hjälp av rättegångsbalken (RB) och häkteslagen (HäL).

Vid åklagarens yrkande om att en person ska häktas kan åklagaren även begära att domstolen ska pröva åklagarens rätt att meddela restriktioner. Tillstånd om restriktioner får meddelas endast om det finns risk för att den misstänkte undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning (24 kap. 5 a § RB och 6 kap. 1 § HäL).

Ett beslut om restriktioner får avse inskränkningar i rätten att
- placeras tillsammans med andra intagna,
- vistas i gemensamhet,
- följa vad som händer i omvärlden,
- inneha tidskrifter och tidningar,
- ta emot besök,
- stå i förbindelse med annan genom elektronisk kommunikation, eller
- sända och ta emot försändelser (6 kap. 2 § HäL).

Ovan innebär alltså att personen som sitter häktad kan sitta häktad med restriktioner, till exempel att den häktade inte får ta emot besök eller ha tillgång till kommunikationsmedel för att kommunicera med andra. Gällande brev, även kallat försändelser i häkteslagen, förklaras det mer nedan.

Försändelser
I häkteslagen framgår det att försändelser mellan en intagen och hans eller hennes offentliga försvarare, en svensk myndighet eller ett internationellt organ som har av Sverige erkänd behörighet att ta emot klagomål från enskilda ska vidarebefordras utan granskning. Detsamma gäller försändelser mellan en intagen och en försvarare. En sådan försändelse till en intagen ska dock inte vidarebefordras utan hållas kvar, om det finns anledning att anta att uppgiften om avsändare av försändelsen är oriktig (3 kap. 6 § HäL).

En intagen får också vägras att sända eller ta emot en försändelse, om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten (3 kap. 7 § andra stycket HäL). En försändelse som den intagne inte får sända eller ta emot får hållas kvar (3 kap. 7 § tredje stycket HäL).

En försändelse som hålls kvar får granskas endast om
- den intagne har medgett det, eller
- det är absolut nödvändigt av säkerhetsskäl, enligt förklaringen i stycket ovan (3 kap. 8 § HäL).

Granskning av försändelser förutsätter att den intagne lämnar sitt medgivande till att granskning får ske. Om den intagne inte lämnar sitt medgivande till granskning kvarhålls försändelserna utan granskning och lämnas till den intagne senare. De ska lämnas så snart som möjligt och senast när personen friges (3 kap. 9 § HäL).

Sammanfattning och svar på din fråga
Då en person sitter häktad finns det möjlighet, om domstolen beslutat det, för åklagaren att meddela restriktioner mot den häktade personen. Restriktioner innebär att om åklagaren misstänker att bevis kan förstöras eller att utredningen av brottet hindras, kan den häktades kontakt med omvärlden begränsas på olika sätt.

En restriktion som kan åläggas den enskilde är restriktioner om brev, vilket betyder att brev får hållas kvar om det finns skäl för det. I det fall brevet hålls kvar får det även granskas om den enskilde medgett det eller om det är absolut nödvändigt av säkerhetsskäl. Om kraven för granskning inte är uppfyllda får det inte ske, men breven kan hållas kvar och lämnas ut till den intagne senare, så snart som möjligt och senast när den personen friges.

Eftersom jag inte känner till din relation med den häktade personen kan jag inte konkret svara på varför du inte fått breven som din vän har skickat, utan endast förklara vilka olika anledningar som beslutet kan grundas på. Enligt förklaringarna ovan får vissa brev hållas kvar, om det finns skäl för det, och det kan i så fall dröja tills dess att du får brevet. Ett skäl kan eventuellt vara att åklagaren efter en granskning av brevet efter medgivande av din vän eller på grund av absolut nödvändighet av säkerhetsskäl, anser att breven till dig inte är lämpliga med hänsyn till ordningen eller säkerheten och därför hållit kvar breven. Det kan vidare vara så att breven till din väns mamma inte omfattas av de krav som förklarats, varför breven har tillåtits att sändas till henne. Med andra ord finns det möjlighet för åklagaren att bestämma med vilka personer kommunikation får ske, eller att kommunikation inte får ske överhuvudtaget (uppenbarligen inte så i detta fall).

Din vän har dock rätt att skicka brev till sin offentliga försvarare utan att de granskas av åklagaren, trots restriktioner.

Om du är intresserad av häktesrutiner för postgranskning kan du läsa mer om det i Justitieombudsmannens ämbetsberättelse, JO 2013/14 s. 293.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (263)
2021-11-30 Hur länge får man vara häktad?
2021-11-29 Vad händer om man visar upp sin kompis legitimation på en nattklubb? Kan legget beslagtas?
2021-11-05 HÄKTNING MED RESTRIKTIONER FÖR GROVT NARKOTIKABROTT
2021-11-03 Får polisen söka igenom en bil som jag lånat?

Alla besvarade frågor (97626)