Kan agerande under en falskt given muntlig fullmakt vara urkundsförfalskning?

2017-12-13 i Övriga brott
FRÅGA
Hej,Jag skulle vilja rådfråga er om följande är urkundskundförfalskning? Mitt ex har angivit till banken att jag har . gett honom en muntlig fullmakt som innebär att min dotter har tillåtelse att skaffa och använda ett antal bankprodukter bl a Mobilt SäkerhetsID samt Swish tjänst. Tacksam för svar.Med vänligar hälsningar,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Urkundsförfalskning

Urkundsförfalskning regleras i 14 kap. 1 § Brottsbalken.

Bestämmelsen gäller den som obehörigen genom att skriva eller på liknande sätt ange annan personens namn eller på annat sätt framställer en falsk urkund eller ändrar eller fyller ut en äkta urkund. En förutsättning är att åtgärden ska innebära fara i bevishänseende.

Vad som menas med en urkund framgår i paragrafens andra stycke och kan sammanfattningsvis innebära ett kontrakt, skuldebrev, intyg eller dylik handling som upprättas till bevis eller har betydelse som bevis. Förfalskande av exempelvis körkort faller här under.

För att vara en urkund måste handlingen uppfylla följande kriterier:

- Upprättats till bevis eller är av betydelse som bevis.

- Förmedlar ett föreställningsinnehåll.

- Får inte vara en kopia av ursprunglig handling.

- Är framställt av en identifierbar utställare, alltså att utställarangivelsen hos handlingen kan kontrolleras på ett tillförlitligt sätt.

- Kräver föreställningsinnehåll, det kan alltså inte röra sig om t.ex. en papperslapp med enbart ett namn.

I detta fall har jag svårt att utifrån dessa kriterier svårt att se det falla under paragrafen urkundsförfalskning.

Dock eftersom ditt ex har agerat utifrån att han från dig har haft en muntlig fullmakt som inte har förelegat så har han i det läget överträtt sin behörighet gällande att lämna ditt samtycke. Oavsett om banken i detta fall har varit i god tro gällande att du samtyckt så är det inte bindande för dig eftersom det endast är muntligt. Detta framgår av 11 § 2st . samt 18 § Avtalslagen.

Sammanfattningsvis bör det inte ligga några svårigheter i att ogiltigförklara ditt falskt givna samtycke till banken, även om det inte faller under just urkundsförfalskning.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, om inte är du välkommen att kommentera nedan alternativt vända dig till någon av våra andra tjänster:

Gratis telefonrådgivning på 08-533 300 04

Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar http://www.lawline.se/ask_a_question

Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h http://www.lawline.se/ask_a_question

Boka tid med en jurist på 08-533 300 04

Vänlig hälsning,

Linn Nyberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?